Meče v kameni

 

V několika oblastech Enrothu se můžete setkat se zvláštním úkazem, kterým jsou meče zapíchnuté v kamenech (celkem jich je 6). Nikdo neví, kde se tu vzaly, ale k jejich vytažení je třeba, aby postava měla dostatečnou sílu. Výhodou je, že postačí mít sílu zvýšenou různými bonusovými předměty, studnami nebo kouzly.

Krom meče v Novém Sorpigalu existuje u ostatních určitá pravděpodobnost, že meč ponese nějaké ze silnějších očarování (bonus k vlastnostem nebo útoku). Pravděpodobnost přitom nesouvisí s dalšími vlastnostmi, takže je např. celkem jedno, jak velké máte štěstí apod. V principu je to podobné jako u obchodů, kdykoliv hru před vytažením meče nahrajete, vypočítá se nová hodnota a meč bude mít hodnoty podle ní. Následující tabulka ukazuje přehled jednotlivých mečů a potřebnou sílu k jejich vytažení.

Oblast Druh meče Potřebná síla Očarování
Nový Sorpigal Obouruční meč 25 nemá
Hrad Ironfist Velký meč 40 přibližně 40%
Stříbrná zátoka Hrdinský meč 100 přibližně 40%
Meč Lví srdce 60 přibližně 10%
Rytířský meč 60 přibližně 10%
Úhoří vody Excalibur 200 nemá

Hodnoty pravděpodobnosti očarování berte jen orientačně, jsou vypočítány právě na základě počtu nahrátí hry před vytažením meče z kamene a sledováním získaných vlastností. Na následujících čtyřech mapkách je pak zakreslena poloha všech šesti mečů.

V Novém Sorpigalu se kousek nad městem nachází v kameni zapíchnutý Obouruční meč. K jeho vytažení je potřeba síla min. 25 a tento meč nemůže nést žádné očarování.

Pod Hradem Ironfist se na malém ostrůvku se špičatou skálou nachází v kameni zapíchnutý Velký meč. K jeho vytažení je potřeba mít sílu alespoň 40. Existuje také více jak 40% šance, že meč ponese silnější očarování.

Ve Stříbrné zátoce lze najít celkem 3 meče zapíchnuté v kamenech. Na západní části pevniny se poblíž hor nachází Hrdinský meč. Na malém ostrově ve středu mapy je Meč Lví srdce a na ostrově s kruhem Slunce se nachází Rytířský meč. K vytažení Hrdinského meče je potřeba síla min. 100 a je 40% šance, že meč ponese silné očarování. K vytažení Meče Lví srdce a Rytířského meče postačí síla 60 a u obou je přibližně 10% šance, že ponesou silné očarování.

Na severním ostrově v Úhořích vodách nalezneme v kameni zapíchnutý artefakt Excalibur. K jeho vytažení je však potřeba síla min. 200.