Magie vzduchu

Magie vzduchu

Čarodějovo oko

Mana: 1, Cena: 100

Čarodějovo oko způsobí, že automapa v horním pravém rohu obrazovky ukazuje pozice nestvůr a ostatních zajímavých míst. Kouzlo trvá 1 hodinu za každý bod Magie Vzduchu.

Normální Zobrazuje jen terén a nestvůry
Expert Zobrazuje poklady
Mistr Zobrazuje další zajímavá a důležitá místa

Statický výboj

Mana: 2, Cena: 200

Zasáhne jeden cíl výbojem statické elektřiny, který sice způsobí pouze 2-6 zranění, ale zase vždy zasáhne.

Normální Kouzlo stojí 2 body many
Expert Kouzlo stojí 1 bod many. Rychlejší doba zotavení
Mistr Kouzlo stojí 0 bodů many, Nejrychlejší doba zotavení

Odolnost vůči elektřině

Mana: 3, Cena: 300

Zvyšuje odolnost všech tvých postav proti elektřině o množství úměrné tvým bodům dovednosti Magie Vzduchu. Efekt trvá hodinu za každý bod dovednosti.

Normální 1 bod odolnosti za bod dovednosti
Expert 2 body odolnosti za bod dovednosti
Mistr 3 bod odolnosti za bod dovednosti

Jiskry

Mana: 4, Cena: 400

Jiskry vystřelí malé kuličky blesků, které se odrážejí, dokud se do něčeho netrefí nebo se nerozplynou. Těžko předem říct, co zasáhnou, takže nejlépe je toto používat v místnosti zaplněné lehkými nestvůrami. Každá jiskra způsobí 2 body zranění +1 bod za každý bod dovednosti Magie Vzduchu.

Normální Středně rychlé zotavení, 3 jiskry
Expert Rychlé zotavení, 5 jisker
Mistr Rychlejší zotavení, 7 jisker

Peříčko

Mana: 5, Cena: 500

Kouzo Peříčko chrání tvé postavy před zraněním, když spadnou z výšky větší než deset stop tím, že zpomalí jejich pád. Kouzlo působí na celou skupinu a doba trvání závisí na dovednosti Magie Vzduchu.

Normální Doba trvání 5 minut za bod dovednosti
Expert Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti

Štít

Mana: 8, Cena: 750

Snižuje zranění z útoků z dálky (například kameny nebo šípy) na polovinu tím, že zpomalí střelu před tím, než zasáhne.

Normální Doba trvání 1 hodina +5 minut za bod dovednosti
Expert Kouzlo působí na celou skupinu
Mistr Doba trvání 1 hodina +15 minut za bod dovednosti

Blesk

Mana: 10, Cena: 1000

Oblíbené kouzlo čarodějů, z dlaní mága vystřelí Blesk na jeden cíl, který vždy zasáhne a způsobí mu 1-8 bodů zranění za bod dovednosti v Magii Vzduchu.

Normální Střední doba zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Nejrychlejší zotavení

Skok

Mana: 15, Cena: 1500

Po zakouzlení tvá skupina vyskočí 60 stop vysoko do vzduchu a může tak dosáhnout vysokých ramp či teras. Skupinu nezraní pád na zem ze skoku.

Normální Střední doba zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Nejrychlejší zotavení

Imploze

Mana: 20, Cena: 2000

Imploze je opravdu nepříjemné kouzlo, které působí na cíl tak, že kolem něj zvýší abnormálně tlak tak, že vzduch způsobí 10 bodů zranění plus 1-10 bodů za každý bod dovednosti Magie Vzduchu.

Normální Střední doba zotavení
Expert Rychlé zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení

Létání

Mana: 25, Cena: 3000

Přidá tvé skupině možnost létání. Toto kouzlo je velmi drahé a funguje pouze venku, ale je velmi užitečné. Létání bere jeden bod many každých 5 minut letu.

Normální Doba trvání 5 minut za bod dovednosti
Expert Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti

Hvězdná spoušť

Mana: 30, Cena: 5000

Přivolá z nebes hvězdy, které zpopelní tvé nepřátele. Každá hvězda způsobí 20 bodů zranění +1 bod za každý bod Magie Vzduchu, takže zkus nebýt blízko oblasti dopadu ... Toto kouzlo funguje jen venku.

Normální Pomalá doba zotavení a 8 hvězd
Expert Rychlejší doba zotavení a 12 hvězd
Mistr Nejrychlejší doba zotavení a 16 hvězd