Magie ducha

Magie ducha

Duchovní šíp

Mana: 1, Cena: 100

Vystřelí proud negativní duchovní energie na jednu oběť. Může minout, ale s rostoucí dovedností Magie Ducha roste i šance zásahu. Šíp způsobí 1-6 bodů zranění.

Normální Střední zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Nejrychlejší zotavení

Požehnání

Mana: 2, Cena: 200

Požehnané postavy mají zvýšenou šanci na zásah jak zbraní na blízko, tak střelami. Šance na zásah se zvyšuje o 5 + 1 za bod v Magii Ducha.

Normální Trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Expert Kouzlo působí na všechny
Mistr Trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti

Léčivý dotek

Mana: 3, Cena: 300

Levně uzdraví jedné postavě 3-7 bodů zdraví. Vyšší dovednost zkracuje dobu zotavení.

Normální Léčí 3-7 bodů zdraví
Expert Léčí 5-9 bodů zdraví
Mistr Léčí 7-11 bodů zdraví

Šťastný den

Mana: 4, Cena: 400

Dočasně zvyšuje štěstí o 10 plus 2 body za bod dovednosti v Magii Ducha.

Normální Zvyšuje štěstí o 10 plus 2 body za bod dovednosti
Expert Zvyšuje štěstí o 10 plus 3 body za bod dovednosti
Mistr Kouzlo působí na celou družinu

Odstranění prokletí

Mana: 5, Cena: 500

Pokud je zakouzleno včas, odstraní prokletí jedné postavy. Čím vyšší je dovednost a úroveň Magie Ducha, tím déle trvá, než prokletý dosáhne "bodu bez návratu", kdy už kouzlo nepomůže. Potom už zbývá, pokud neumíte Božský zásah, jen jediná možnost zvrácení tohoto stavu, návštěva chrámu.

Normální Funguje pokud nebyl hrdina prokletý déle než 3 minuty za bod dovednosti
Expert Funguje pokud nebyl hrdina prokletý déle než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje pokud nebyl hrdina prokletý déle než 1 den za bod dovednosti

Anděl strážný

Mana: 8, Cena: 750

Ve spojení s mocnými silami dokáže oživit hrdiny a vráti je do chrámu, který navštívili naposledy před smrtí. cena za tuto službu je polovina všech zlatých, které mají hrdinové v okamžiku smrti u sebe. Anděl strážný působí 1 hodinu za každý bod Magie Ducha.

Normální Hrdinové jsou oživeni s 1 bodem zdraví
Expert Hrdinové jsou oživeni s polovinou zdraví
Mistr Hrdinové jsou oživeni s plným zdravím

Hrdinství

Mana: 10, Cena: 1000

Hrdinství zvyšuje způsobená zrnění při úspěšném útoku o 5 + 1 bod zásahu za každý bod Magie Ducha.

Normální Trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Expert Kouzlo působí na všechny
Mistr Trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti

Zažeň nemrtvé

Mana: 15, Cena: 1500

Přinutí všechny nemrtvé v dohledu, aby ustupovali, dokud kouzlo trvá. Kouzlo vydrží 3 minuty plus 3 minuty za každý bod Magie Ducha.

Normální Střední zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Nejrychlejší zotavení

Oživ mrtvého

Mana: 20, Cena: 2000

Pokud je zakouzleno včas, dokáže vzkřísit mrtvého hrdinu. Čím vyšší je dovednost a úroveň Magie Ducha, tím déle trvá, než mrtvý dosáhne "bodu bez návratu", kdy už kouzlo nepomůže. Potom už zbývá, pokud neumíte Božský zásah, jen jediná možnost zvrácení tohoto stavu, návštěva chrámu. Hrdina vzbuzený tímto kouzlem procitne a zůstává ve slabé kondici.

Normální Funguje pokud nebyl hrdina mrtvý déle než 3 minuty za bod dovednosti
Expert Funguje pokud nebyl hrdina mrtvý déle než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje pokud nebyl hrdina mrtvý déle než 1 den za bod dovednosti

Sdílený život

Mana: 25, Cena: 3000

Sdílený život zkombinuje životní sílu všech hrdinů dohromady a přerozdělí ji zpět co možná nejrovnoměrněji. Všechny aktuální body zdraví se sečtou a přidá se k nim 1 bod za každý bod v Magii Ducha. Potom se rovnoměrně body rozdělí zpět všem hrdinům s tím, že nikdo nemůže mít víc, než je jeho maximální zdraví.

Normální Přidá 1 bod zdraví za každý bod dovednosti
Expert Přidá 2 body zdraví za každý bod dovednosti
Mistr Přidá 3 body zdraví za každý bod dovednosti

Poznámka: Kouzlo sečte aktuální množství zdraví všech postav, které jsou v danou chvíli při vědomí (mají kladnou hodnotu zdraví) a k této hodnotě přičte bonus z úrovně dovednosti. Výsledná hodnota se pak mezi tyto postavy rovnoměrně rozdělí (zaokrouhluje se směrem nahoru).

Příklad: V družině máme 3 postavy při vědomí (zdraví 100, 150 a 200) a 1 postava je v bezvědomí (-50), klerik ovládá Sdílený život na úrovni mistr a má v něm investováno 10 bodů. Součet zdraví je tedy 100 + 150 + 200 = 450, bonus z dovednosti je 3 x 10 = 30, dohromady tedy 480. Při vědomí jsou jen 3 postavy, každá tedy dostane 480 / 3 = 160 bodů zdraví, čtvrtá postava zůstává beze změny.

Vzkříšení

Mana: 30, Cena: 5000

Vzkřísí vymýceného (zničené tělo) hrdinu, pokud je zakouzleno včas. Čím vyšší je dovednost a úroveň Magie Ducha, tím déle trvá, než vymýcený dosáhne "bodu bez návratu", kdy už kouzlo nepomůže. Potom už zbývá, pokud neumíte Božský zásah, jen jediná možnost zvrácení tohoto stavu, návštěva chrámu. Hrdina vzbuzený tímto kouzlem procitne a zůstává ve slabé kondici.

Normální Funguje pokud nebyl hrdina vymýcený déle než 3 minuty za bod dovednosti
Expert Funguje pokud nebyl hrdina vymýcený déle než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje pokud nebyl hrdina vymýcený déle než 1 den za bod dovednosti