Bonusy předmětů

 

Ve hře máte k dispozici řadu předmětů, které může postava při svém cestování používat. Jsou to zbraně, zbroje, prsteny, amulety, knihy kouzel, svitky, lektvary a různé úkolové předměty. Každý z daných předmětů může kromě svých základních vlastností disponovat ještě určitým bonusem navíc. Bonus se projevuje buďto jako přídavek do základních a sekundárních vlastností postavy (primární atributy, zdraví, mana, třída zbroje, odolnosti) anebo jako bonus k dovednosti, ke zranění, k magii aj. Velikost bonusu může být proměnná (viz první tabulka) nebo může být bonus konstantní (viz druhá tabulka).

V případě bonusů k základním vlastnostem postavy (také např. pro TZ, zdraví a manu) se bonusy jednotlivých předmětů vzájemně sčítají. V případě bonusů k dovednostem se pak ze všech předmětů, které má postava na sobě, bere v úvahu jen předmět s nejsilnějším bonusem - např. z trojice prstenů +5, +10 a +15 ke vzdušné magii se počítá jen bonus +15 (tedy nikoliv celých +30). Z tohoto důvodu nemá žádný smysl nosit více předmětů se stejným bonusem k příslušné dovednosti, ale je dobré si vybrat jen ten nejlepší. Samozřejmě i tady nalezneme menší vyjímku. Pokud je bonusovým předmětem artefakt nebo relikvie, pak se její případný bonus k dovednosti může přičíst k již nošenému obyčejnému bonusovému předmětu - bonusy se vzájemně sečtou. Pokud tedy předchozí řadu doplníme o artefakt s bonusem +5 ke vzdušné magii, pak výsledný bonus bude 15 + 5 neboli +20 k magii vzduchu.

Předměty s bonusem je možné ve hře získat prohledáváním truhel, mrtvol nepřátel, nakupováním nebo můžete předměty s bonusem vyrábět. K výrobě předmětů poslouží jakýkoliv dostatečně kvalitní neokouzlený předmět, na který pak zakouzlíme kouzlo vodní magie Očaruj předmět. V závislosti na úrovni dovednosti ve vodní magii a na kvalitě předmětu pak dostaneme odpovídající trvalé očarování. Nekvalitní předmět se při pokusu o očarování rozbije. Stejně tak rozbitý očarovaný předmět ztrácí svůj bonus do té doby, než je znovu opraven.

Očarování předmětů má krom výhod bonusů ještě jednu výraznou vlastnost. Okouzlením roste hodnota daného předmětu. O kolik bude vyšší pak závisí na síle a množství "uvězněného" kouzla. Nárůst ceny je u předmětů s konstantními bonusy stále stejný, u předmětů s proměnou velikostí bonusu se pak liší právě podle množství bodů, které do vlastnosti poskytuje. Pro předměty s proměným bonusem se zavádí tzv. jednotková hodnota, tedy o kolik vzroste hodnota předmětu, když se hodnota bonusu zvýší o jedna (viz první tabulka). Např. výsledná cena Lunárního prstenu Myšlení s bonusem +5 k Intelektu bude cena prstenu + 5 x jednotková hodnota, tedy 500 + 5 x 100 = 1000.

Následující tabulka uvádí přehled bonusů s proměnou velikostí bonusu:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
Myšlení 100 Přidává dané množství bodů do Intelektu.
Šarmu 100 Přidává dané množství bodů do Osobnosti.
Svěžesti 100 Přidává dané množství bodů do Odolnosti.
Preciznosti 100 Přidává dané množství bodů do Přesnosti.
Rychlosti 100 Přidává dané množství bodů do Rychlosti.
Štěstí 100 Přidává dané množství bodů do Štěstí.
Zdraví 100 Přidává dané množství bodů do Zdraví.
Magie 100 Přidává dané množství bodů do Many.
Obrany 100 Přidává dané množství bodů do Třídy zbroje.
ohnivé odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti ohni.
elektrické odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti elektřině.
chladové odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti mrazu.
jedové odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti jedu.

Následující tabulka uvádí přehled bonusů s konstantní velikostí bonusu:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
Ochrany 1000 +10 všem odolnostem.
Bohů 3000 +10 ke všem sedmi vlastnostem.
Krveprolití 5000 Výbušný úder!
Chladu 500 Přidá 3-4 body zranění mrazem.
Mrazu 1000 Přidá 6-8 body zranění mrazem.
Ledu 2000 Přidá 9-12 bodů zranění mrazem.
Jisker 500 Přidá 3-4 body zranění elektřinou.
Blesků 1000 Přidá 4-10 bodů zranění elektřinou.
Hromů 2000 Přidá 6-15 bodů zranění elektřinou.
Ohně 500 Přidá 1-6 bodů zranění ohněm.
Plamene 1000 Přidá 2-12 bodů zranění ohněm.
Pekla 2000 Přidá 3-18 bodů zranění ohněm.
Zmije 500 Přidá 5 bodů zranění jedem.
Kobry 1000 Přidá 8 bodů zranění jedem.
Chřestýše 2000 Přidá 12 bodů zranění jedem.
Vampírů 500 Vysává životy z oběti.
Zotavení 200 Zkracuje dobu zotavení.
Imunity 1000 Nositel odolný nemocem.
Rozumu 1000 Nositel odolný šílenství.
Svobody 2000 Nositel odolný ochromení.
Protijedů 1000 Nositel odolný jedu.
Poplachu 500 Nositel odolný uspání.
Medůzy 2000 Nositel odolný zkamenění.
Brutality 500 Zvyšuje odražení.
Moci 2500 +5 úrovní.
Vzduchu 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie vzduchu.
Těla 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie těla.
Černé magie 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel Černé magie.
Země 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie země.
Ohně 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie ohně.
Bílé magie 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel Bílé magie.
Mysli 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie mysli.
Ducha 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie ducha.
Vody 2000 Zvyšuje účinek všech kouzel magie vody.
Zlodějů 2000 Zvyšuje chmatáckou šanci.
Zaštítění 1000 Poloviční zranění ze střelných zbraní.
Regenerace 1000 Doplňuje průběžně body zdraví.
Many 1000 Doplňuje průběžně body many.
Démoní kat 500 Dvojnásobné zranění proti démonům.
Dračí zhouba 500 Dvojnásobné zranění proti drakům.
Temnot 1000 Vysává životy z oběti a zvyšuje rychlost zbraně.
Zhouby 750 +1 k vlastnostem zdraví, maně, třídě zbroje a odolnostem.
Země 2000 +10 Odolnost, třída zbroje a zdraví.
Života 2000 +10 zdraví a doplňuje průběžně body zdraví.
Lotrů 500 +5 Rychlost a Přesnost.
Draka 3000 Přidává 10-20 bodů zranění ohněm a +25 síly.
Zatmění 2000 +10 many a doplňuje průběžně body many.
Golema 1500 +15 Odolnost a +5 třída zbroje.
Měsíce 1000 +10 Intelekt a Štěstí.
Fénixe 3000 +30 odolnost proti ohni a doplňuje průběžně body zdraví.
Nebes 2500 +10 many, Rychlosti a Intelektu.
Hvězd 1000 +10 Odolnost a Přesnost.
Slunce 1000 +10 Síla a Osobnost.
Trolů 1500 +15 Odolnost a doplňuje průběžně body zdraví.
Jednorožce 1500 +15 Štěstí a doplňuje průběžně body many.
Válečníků 500 +5 Síla a Odolnost.
Mágů 500 +5 Intelekt a Osobnost.
Starožitnosti 4500 Zvýšená hodnota.
Hbitosti 500 Zvýšená rychlost zbraně.