Artefakty

 

Dodatek zima 2010/2011: Následující seznam artefaktů obsahuje stejně jako ostatní předměty v sekcích originální popisky přímo ze hry. Ovšem překladatelé se místy dopustili menších chybek v nejednotnosti názvosloví a tak některé vlastnosti předmětů mohou působit trochu zmateně. Namísto vlastnosti Odolnost je zde použit pojem Výdrž, namísto Rychlosti je to Hbitost a Odolnosti proti elementům jsou použity ve zkrácené formě jako Ochrana (u relikvií je tomu zas o trochu jinak). Naproti tomu u efektu Zlodějství se mi nepodařilo jeho účinek objasnit (dovednost Zlodějství neboli Kradení není v šestém díle navíc vůbec implementována). Efekt Upíří je popsán jako stav, kdy jsou při úspěšném zásahu přenášeny body zdraví na nositele. Efekt Božské značí +10 k základním vlastnostem a efekt Masakr se dá přirovnat k seslání kouzla ohnivá koule. Efekt Štít by mohl značit podobu s kouzlem Štít, ale nepodařilo se mi to nijak ověřit. Podobně je tomu u efektů posilujících určitou skupinu magických dovedností, kdy nelze říci, o kolik tyto dovednosti opravdu zvedají, resp. jakým způsobem vůbec tyto dovednosti zvyšují. Ostatní efekty by pak už měly být z popisků jasné, např. bonusy k zásahu určité skupiny nestvůr nebo rychlejší zotavení ze zásahu.

Jméno: Arthur
V jejich nekonečné snaze o vytvoření perfektního Kněze-Krále stvořili kněží Církve Slunce Arthura a prodchli ho silou zvýšit nositelovu osobní schopnost, stejně jako získat více magické energie. Fungovalo to, zvyšujíce moc jejich krále -- a jeho pýchu. V roce 1073, Leopold VII. začal svatou válku proti rivalům v Církvi Měsíce, rozdrcujíce obě organizace do chudoby a konečně vedouce k jejich zániku. (Speciální síly: 'Božské' a +25 Mana)
Cena: 20000

 

Jméno: Conan
Útok: +10
Zranění: 3d7+10
Tato mocná sekyra je očarována ke zničení draků a ďáblů. Zná způsoby, jak "najít" majitele, který pravděpodobně na takové stvůry narazí a je dostatečně silný, aby s nimi bojoval. (Speciální síly: Zabíjení démonů a draků)
Cena: 20000

 

Jméno: Excalibur
Útok: +12
Zranění: 3d4+12
Těžký, ač zdánlivě lehký jako pírko v devedných rukách, Excalibur svému majiteli propůjčuje velkou sílu. Rány udílené touto legendární zbraní může přežít opravdu jen málokdo. (Speciální síly: +30 Síla)
Cena: 20000

 

Jméno: Galahad
Zbroj: +38
Snad nejlepší kroužkové brnění vyrobené od Ticha, čarovná síla Galahadových materiálů je tak silná, že se částečně přenáší na nositelovo tělo, umožňující mu vydržet mnohem více než normálně. (Speciální síly: Ochrana a +25 životů)
Cena: 20000

 

Jméno: Guinevere
Guinevere byl vytvořen Alchymistickou gildou pod kameny hradu Kriegspire před mnoha lety. Zvyšuje magické zdroje použitelné jeho nositelem a usnadňuje použití kouzel Zrcadlové cesty. (Speciální síly: +30 Mana, 'Bílá magie' a 'Černá magie')
Cena: 20000

 

Jméno: Igraine
Lord Solomon Stone měl tento prsten vybrat během své držby úřadu Velekněze Cesty v 1018. Prsten zvyšuje uživatelovu schopnost v klerikální magii. (Speciální síly: +25 Mana a 'magie duše, mysli a těla')
Cena: 20000

 

Jméno: Lucius
Zbroj: +14
Nikdo neví, kde byly tyto magické boty vyrobeny, ale mnohé příběhy o nich vyprávějí, jak se zjevili na nejneobvyklejších místech. Svému nositeli propůjčují nadlidskou rychlost a půvab pohybu. (Speciální síly: +30 Síla)
Cena: 20000

 

Jméno: Merlin
Útok: +8
Zranění: 2d4+8
Původně používaný Arcidruidem, ale ztracený během svárů okolo náboženské doktríny, Merlin se chová jako rezervoár kouzelné síly, kterou majitel může kdykoliv čerpat. Navíc je očarován hbitostí, takže rány na nepřátele jen prší, mnohem rychleji než u obyčejné hole. (Speciální síly: Hbitost a +40 Mana)
Cena: 20000

 

Jméno: Mordred
Útok: +8
Zranění: 2d3+8
Jedno z devíti takových ostří na světě, Mordred byl vyroben Bratrstvem v roce 428 P. T. jako část jejich prvních experimentů s vývojem Černé magie. Jejich nadějí bylo najít cestu k prodloužení jednoho lidského života za cenu jiného, ale místo otáčení věků sotva našli cestu, jak krást zdraví. (Speciální síly: upíří)
Cena: 20000

 

Jméno: Morgan
Přestože je Morganův původ neznámý, měl v posledních stech letech mnoho majitelů, o nikom z nich ale nikdo před jeho nalezením nic neslyšel. Amulet je totiž tak mocný, že ve skutečnosti každé dítě pasáka, které na něj položí své ruce, má jistotu, že se určitě stane legendou své doby. (Speciální síly: +20 Mana a 'magie ohně, vzduchu, vody a země')
Cena: 20000

 

Jméno: Pellinore
Zbroj: +56
Pojmenována po starodávném rytíři, Pellinore zlepšuje nositelovu odolnost, takže se ten léčí z vážných zranění již v průběhu hodin. Zbroj je celkem těžká a chrání nositele od zásahů během boje. (Speciální síly: +30 Výdrž, zotavení ze zásahu a regenerace životů)
Cena: 20000

 

Jméno: Pendragon
Zbroj: +11
Tento plášť původně patřil Alastairovi Blanovi, Mistrovi zlodějovi z Gildy Stínů. Plášť výborně zvyšoval jeho štěstí a určité zlodějské dovednosti, umožňujíce mu dosáhnout dlouhé prosperující kariéry. Blane nebyl nikdy pohnán před soud za své zločiny -- byl místo toho zavražděn při kartách za podvádění. (Speciální síly: +30 Štěstí, Zlodějství, Imunita před jedem)
Cena: 20000

 

Jméno: Percival
Střelba: +10
Zranění: 5d2+10
Percival vznikl v Lučištnické gildě v roce 912 P. T. jako prototyp nové zbraně, kterou tehdy vyvíjeli. Naneštěstí v gildovní síni propukl podezřelý oheň, ničíc vývojové plány a exotické materiály potřebné k tvorbě dalších Percivalů. Gilda se ze svých ztrát nikdy nevzpamatovala a Percivala v roce 918 P. T. prodala elfům. Od té doby už mnohoktát změnil majitele. (Speciální síly: Hbitost a Masakr)
Cena: 20000

 

Jméno: Thor
Útok: +12
Zranění: 2d5+12
Původ Thoru je sice ztracen v čase, ale tato mocná barbarská zbraň byla používána v mnohých bitvách mnoha majiteli po staletí, naposledy v bitvě u Shimengardu v roce 902 P. T. Síla úderu tohoto kladiva je tak silná, že může odhodit nepřátele několik stop daleko od majitele. (Speciální síly: Síla)
Cena: 20000

 

Jméno: Valeria
Zbroj: +20
Schváleno králem Davidem IV. z Erathie během Válek o dřevo, Valeria zaštituje uživatele nejen před normálními ranami, ale pomáhá mu zadržet mnoho přilétajících šípů tím, že magicky zaostří nositelovu pozornost na let projektilu. To samé očarování, které umožňuje štítový efekt, také enormně zvyšuje nositelovu přesnost (Speciální síly: Štít a +30 Přesnost)
Cena: 20000