Lektvary

 

Might and Magic 6 nezná dovednost alchymie jako takovou. Každá postava je od přírody schopna vyrábět a míchat lektvary a to bez ohledu na povolání a dosaženou úroveň. V podstatě by se dalo říci, že v šestém díle byly položeny základy této dovenosti, které se pak plně rozvinuly v dílech následujících. Tedy vyjma devátého dílu, kde možnost tvorby lektvarů opět zmizela. Nezávislost tvorby lektvarů na postavě je ve skutečnosti velmi výhodná. Krom toho, že lektvary mají vyšší prodejní cenu než ingredience, lze zároveň hned v počátku vytvářet velmi mocné lektvary včetně esencí s trvalým bonusem.

Základní ingredience jsou jen tři - brusinky, Phirnin kořen a petrklíč. Brusinky poskytují základní červený lektvar Hojení ran, Phirnin kořen základní modrý Magický lektvar a petrklíč základní žlutý lektvar Energie. Jejich vzájemnou kombinací získáme tři jednoduché míchané lektvary. Smícháním jednoduchých míchaných lektvarů a základních lektvarů obdržíme bílé lektvary. Kombinací bílých lektvarů se základními nebo jednoduchými míchanými lektvary vznikají lektvary černé. Řada černých lektvarů poskytuje trvalý bonus k základním vlastnostem postav (zvyšuje trvale hodnotu určitého atributu). Na oplátku však sníží velikost jiné/jiných vlastností. Černé lektvary s přívlastkem "božský" pak obvykle po požití zvyšují stáří postavy.

Název: Petrklíč
Magická bylina neobvyklých vlastností, jejíž hlavičky mohou být požity k výrobě lektvarů. (K použití seberte bylinu a pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou láhev na lektvary.
Cena: 2
Název: Phirnin kořen
Magická bylina neobvyklých vlastností. Phirnin kořen může být požity k výrobě lektvarů. (K použití seberte bylinu a pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou láhev na lektvary.
Cena: 3
Název: Brusinky
Magická bylina neobvyklých vlastností, která může být požita k výrobě lektvarů. (K použití seberte bylinu a pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou láhev na lektvary.
Cena: 4

Existuje řada možných kombinací lektvarů, ale jen pár jich je správných. V žádném případě se nepokoušejte míchat lektvary stejných vlastností. Neúspěšná kombinace končí výbuchem a jeho síla je závislá na stupni nejvyššího použitého lektvaru. Po výbuchu silnější směsi by mohlo dojít až k vymýcení postavy.

Základní lektvary

Hojení ran
Účinek: Obnoví 10 životů.
Výroba: Brusinky
Cena: 10
Magický lektvar
Účinek: Obnoví 10 many.
Výroba: Phirnin kořen
Cena: 10
Energie
Účinek: Přechodně přičte 10 k primárním vlastnostem.
Výroba: Petrklíč
Cena: 10

Jednoduché kombinace základních lektvarů

Odolnost
Účinek: Přechodně přičte 10 k odolnostem.
Výroba: Magický lektvar + Energie
Cena: 25
Léčba otravy
Účinek: Vyléčí otravu.
Výroba: Magický lektvar + Hojení ran
Cena: 25
Ochrana
Účinek: Přechodně přičte 10 k třídě zbroje.
Výroba: Energie + Hojení ran
Cena: 25

Bílé lektvary

Super odolnost
Účinek: Přechodně přidá 20 k dolnostem.
Výroba: Magický lektvar + Odolnost
Cena: 50
Požehnání
Účinek: Propůjčí Požehnání (jako kouzlo) na 6 hodin.
Výroba: Magický lektvar + Léčba otravy
Cena: 50
Kamenná kůže
Účinek: Propůjčí Kamennou kůži (jako kouzlo) na 6 hodin.
Výroba: Magický lektvar + Ochrana
Cena: 50
Zrychlení
Účinek: Propůjčí Rychlost (jako kouzlo) na 6 hodin.
Výroba: Energie + Odolnost
Cena: 50
Extrémní energie
Účinek: Přechodně přite 20 k primárním vlastnostem.
Výroba: Energie + Ochrana
Cena: 50
Hrdinství
Účinek: Propůjčí Hrdinství (jako kouzlo) na 6 hodin.
Výroba: Hojení ran + Ochrana
Cena: 50
Zotavení
Účinek: Vyléčí všechny stavy mimo smrti a zkamenění.
Výroba: Odolnost + Léčba otravy
Cena: 50
Maximální ochrana
Účinek: Přechodně přičte 20 k třídě zbroje.
Výroba: Odolnost + Ochrana
Cena: 50

Černé lektvary

Esence Intelektu
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Intelektu a odečte 5 od Síly.
Výroba: Magický lektvar + Kamenná kůže
Cena: 100
Esence Osobnosti
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Osobnosti a odečte 5 od Rychlosti.
Výroba: Magický lektvar + Zotavení
Cena: 100
Esence Přesnosti
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Přesnosti a odečte 5 od Štěstí.
Výroba: Energie + Požehnání
Cena: 100
Esence Odolnosti
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Odolnosti a odečte 1 ode všech ostatních vlastností.
Výroba: Energie + Maximální ochrana
Cena: 100
Esence Rychlosti
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Rychlosti a odečte 5 od Osobnosti.
Výroba: Hojení ran + Zrychlení
Cena: 100
Esence Síly
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Síle a odečte 5 od Intelektu.
Výroba: Hojení ran + Hrdinství
Cena: 100
Esence Štěstí
Účinek: Pouze jedenkrát: Trvale přičte 15 k Štěstí a odečte 5 od Přesnosti.
Výroba: Léčba otravy + Super odolnost
Cena: 100
Božská magie
Účinek: Přičte 100 many (do maxima) a přidá 1 rok stáří.
Výroba: Odolnost + Super odolnost
Cena: 100
Božská síla
Účinek: Přechodně přičte 20 k úrovni a přidá 1 rok stáří.
Výroba: Léčba otravy + Extrémní energie
Cena: 100
Božská léčba
Účinek: Přite 100 životů (do maxima) a přidá 1 rok stáří.
Výroba: Ochrana + Zotavení
Cena: 100
Omlazení
Účinek: Odstraní všechny magické stárnoucí efekty a odečte 1 ode všech 7 primárních vlastností.
Výroba: Odolnost + Extrémní energie
Cena: 100