Zbraně

Zbraně a zbroje se v devátém díle vyskytují v několika provedeních kvality - normální, dobrá a vynikající. Čím vyšší je kvalita, tím více za prodej utržíte a zároveň se zlepšují vlastnosti předmětu. Údaje následujícího seznamu jsou vztaženy na normální kvalitu. Dobrá kvalita zbrani přidá další bod do zranění, vynikající kvalita pak ještě další bod (celkem tedy dva body oproti normální kvalitě, počítáno ke spodní a horní hranici rozsahu zranění).

Meče (Zpět na obsah)

Jméno: Nekvalitní meč
Zranění: 2-8
Tento meč často používají nájezdníci na dalekém jihu.
Cena: 50
Jméno: Shaba Couta
Zranění: 4-10
Tento druh krátkého meče, ve staré ursanštině zvaného doslova "krátký sekáč", byl po celá staletí velmi oblíbený a tajemství jeho výroby je stále drženo pod pokličkou.
Cena: 200
Jméno: Scramasax
Zranění: 5-11
Jméno pochází z chedijských nářečí a značí "nástroj způsobující zranění". Tento jednobřitý meč je mezi Chedijci stále ve velké oblibě.
Cena: 400
Jméno: Císařský meč
Zranění: 11-17
Meč, který používaly ursanské císařské stráže ještě před pádem jejich říše.
Cena: 900
Jméno: Meč žoldáků
Zranění: 8-16
Nejoblíbenější meč žoldáků.
Cena: 600
Jméno: Meč márnice
Zranění: 10-18
Tento meč třímali členové Heronportského kultu smrti ještě předtím, než je král Ichvan II. zcela vymýtil.
Cena: 800
Jméno: Šavle
Zranění: 9-15
Civilizovanější zbraň z civilizovanějších časů.
Cena: 900
Jméno: Scimitar
Zranění: 3-9
Tento meč byl určen pro kavalerii Kiry Chladné a je především sečnou zbraní.
Cena: 300
Jméno: Flamberge
Zranění: 12-28
Takovýto meč používal nemanželský syn ursanského císaře při zemětřeseních, jež celé impérium rozdělila, a během revoluce, která vzápětí následovala. Zvlněná čepel by měla působit rozsáhlejší újmu.
Cena: 900
Jméno: Sekáč
Zranění: 12-28
Sekáč býval původně rituálním mečem, dokud se neukázalo, že může mít velkou cenu i pro vojsko.
Cena: 900

Dýky (Zpět na obsah)

Jméno: Stiletto
Zranění: 2-4
Tato dýka je vyrobena tak, aby při bodnutí snadněji pronikla brněním.
Cena: 50
Jméno: Elitní dýka
Zranění: 4-6
Běžná dýka, kterou nosily drangheimské vězeňské stráže.
Cena: 100
Jméno: Špikovač
Zranění: 8-12
Tuto dýku obvykle nosí vesničané.
Cena: 500
Jméno: Chedijská dlouhá dýka
Zranění: 10-14
Tato dýka je stálým společníkem téměř každého Chedijce. I když se občas někam vydá bez meče, dýku s sebou nikdy vzít nezapomene.
Cena: 700
Jméno: Vrhací dýka
Zranění: 4-8
Tato dýka je přesně vyvážená pro házení. Podobně jako ostatní chedijské vrhací zbraně je i ona opatřena kouzlem, díky němuž se vždy vrátí ke svému majiteli.
Cena: 125

Sekyry (Zpět na obsah)

Jméno: Sekyrka
Zranění: 3-6
Je to spíše pracovní nářadí nežli nástroj pro boj, ale v případě nutnosti může posloužit i jako zbraň.
Cena: 50
Jméno: Bojová sekyra
Zranění: 6-10
Tato levná a hojně rozšířená sekyra často představuje hlavní zbraň vojáků po celém Chedianu.
Cena: 100
Jméno: Bitevní zázrak
Zranění: 9-27
Oblíbená sekyra chedijských válečníků si své jméno vysloužila při mnohých vítězných bitvách.
Cena: 600
Jméno: Bouřná sekyra
Zranění: 11-29
Díky magii sturmfordských čarodějů se jen málokdy stává, že by se čepel této sekyry ztupila.
Cena: 900
Jméno: Vrhací sekyra
Zranění: 5-23
Tato sekyra je ideálně vyvážená pro házení. Podobně jako ostatní chedijské vrhací zbraně je i ona opatřena kouzlem, díky němuž se vždy vrátí ke svému majiteli.
Cena: 200

Luky a kuše (Zpět na obsah)

Jméno: Studentský luk
Zranění: 4-8
Krátký luk používají chedijští elfové, když učí své děti střílet.
Cena: 100
Jméno: Jízdní luk
Zranění: 6-10
Tento luk je určen ke střelbě během jízdy na koni.
Cena: 300
Jméno: Luk zbabělců
Zranění: 9-14
Jméno tohoto luku je odvozeno z jeho mimořádného dosahu.
Cena: 600
Jméno: Skládaný luk
Zranění: 9-19
Tento luk je zhotoven z několika druhů dřeva, aby se tak zvýšila jeho trvanlivost a účinnost.
Cena: 900
Jméno: Temný luk
Zranění: 11-21
Tento luk je vyroben z tisu, tvrdého dřeva a ještě vyztužen ocelí, takže představuje jednu z nejsmrtonosnějších střelných zbraní, jaké kdy byly vyrobeny.
Cena: 1500
Jméno: Kuše mrtvého muže
Zranění: 8-12
Tato kuše se nikdy nestala příliš oblíbenou kvůli komplikovanému nabíjecímu mechanismu. Díky tomu se častokráte stalo, že střelec byl zabit již po první ráně.
Cena: 600
Jméno: Thjoradský samostříl
Zranění: 13-23
Tato těžká a masivní kuše bývá obvykle pro lepší přepravování umístěna na voze. Z nějakého důvodu však byla odstraněna a pokud máš dostatek sil, abys ji nosil, je jisté, že do srdcí nepřátel vneseš strach a smrtící střelu.
Cena: 1500

Kopí (Zpět na obsah)

Jméno: Primitivní kopí
Zranění: 1-9
Toto kopí vypadá asi jako obyčejný příborový nůž připevněný k násadě od koštěte.
Cena: 50
Jméno: Kopí seržanta
Zranění: 3-11
Ačkoliv častěji sloužilo při rozkazování než v boji, je toto kopí stále ostré a špičaté.
Cena: 150
Jméno: Abli Duta
Zranění: 5-13
Toto kopí se dá často nalézt na starých pohřebištích. Původní význam jeho jména již časem dávno zapadl, ale způsob jeho používání nebude nikdy zapomenut.
Cena: 600
Jméno: Píka
Zranění: 8-24
Toto kopí lze vidět na mnoha bojištích, kde má za úkol udržovat odstup mezi útočníkem a jeho protivníkem.
Cena: 700
Jméno: Císařské kopí
Zranění: 10-26
Toto je snad nejobávanější kopí, jaké kdy spatřilo světlo světa. Vyrobili je ursanští kováři v dobách ursanského impéria a představovalo zbraň, která celou říši vytvářela.
Cena: 1000

Halapartny (Zpět na obsah)

Jméno: Halapartna
Zranění: 3-18
V řadách městských strážců není tato zbraň nikterak neobvyklá.
Cena: 150
Jméno: Ronenguardovo želízko
Zranění: 5-20
Tato halapartna klade důraz na ostré čepele. Když se Ronenguard vydal na válečné tažení a žoldnéři zatím napadli jeho palác, stráže jej ubránily právě s pomocí těchto zbraní. Od té doby si jich Roneguard velmi považuje.
Cena: 300
Jméno: Yagarská sekyra
Zranění: 7-22
Dřevcová zbraň vynalezená a zhotovená pro infantérii legendárního generála Yagara.
Cena: 600
Jméno: Plukovní halapartna
Zranění: 9-24
Tuto halapartnu používal obchodní pluk, který vznikl, když loupežníci začali připravovat kupce o příliš mnoho výdělků. Je dlouhá, těžká a smrtící.
Cena: 900
Jméno: Laga Couta
Zranění: 11-26
Ve staré ursanštině "dlouhý sekáč". Díky skvělému vyvážení a ostrému břitu je tento typ zbraně již po staletí oblíbený.
Cena: 1500

Kyje a palcáty (Zpět na obsah)

Jméno: Kostěný kyj
Zranění: 1-3
Tento kyj tvoří prostě stehenní kost nějakého velkého zvířete.
Cena: 1
Jméno: Primitivní palcát
Zranění: 3-5
Tento palcát je vlastně pouhý kovový klacek.
Cena: 50
Jméno: Hřeby pobitý kyj
Zranění: 5-7
Tento kyj je na jednom konci opatřen hřeby, aby působil větší újmu.
Cena: 100
Jméno: Dračí kyj
Zranění: 8-16
Tento kyj byl zhotoven ze silných dračích kostí.
Cena: 300
Jméno: Thjoradský palcát
Zranění: 10-18
Tento stylový palcát má jediný úkol: rozdrtit brnění a roztříštit kosti. Vyrobili jej thjoradští nájezdníci, kteří během své první invaze hojně bojovali i na moři.
Cena: 700

Řemdihy (Zpět na obsah)

Jméno: Cep
Zranění: 2-12
Podobá se cepu na mlácení obilí až na to, že nyní se musí strefovat do lidí.
Cena: 100
Jméno: Jezdecký cep
Zranění: 4-14
Tento cep má kratší rukojeť a delší řetězy, neboť je určen pro boj na koních.
Cena: 175
Jméno: Řemdih
Zranění: 6-16
Řemdih se vyvinul z cepu, jehož hlavice byly opatřeny ostny, aby snáze pronikly brněním.
Cena: 400
Jméno: Válečná hvězda
Zranění: 8-18
Tento řemdih je určen pro boj.
Cena: 500
Jméno: Císařská hvězda
Zranění: 10-20
Tento řemdih používala ursanská armáda za časů impéria.
Cena: 800

Hole (Zpět na obsah)

Jméno: Dřevěná hůl
Zranění: 2-8
Toto není nic víc než naleštěný klacek.
Cena: 40
Jméno: Turnajová hůl
Zranění: 4-10
Tato hůl se často používá v aréně. Její pevná konstrukce se tak snadno nezlomí a díky dobrému vyvážení se s ní i lépe zachází.
Cena: 250
Jméno: Ocelová hůl
Zranění: 6-12
Tato hůl je vyrobena z oceli namísto ze dřeva. Méně se láme, je těžší a působí větší újmu.
Cena: 500
Jméno: Mnišská hůl
Zranění: 8-14
Toto je oblíbená zbraň mnichů z Lindisfarnu.
Cena: 700
Jméno: Hůl pravdy
Zranění: 10-16
Tuto hůl zhotovil pro své následovníky legendární kněz Ezerim. I když je dřevěná, vyznačuje se lehkostí a pevností.
Cena: 1000

Kladiva (Zpět na obsah)

Jméno: Kladivo
Zranění: 3-12
Toto kladivo mělo původně věci budovat. Ovšem stejně dobře je může i ničit.
Cena: 40
Jméno: Trpasličí kladivo
Zranění: 5-14
Toto krátké kladivo je velmi těžké. Vyrobili je trpaslíci pro vlastní potřebu.
Cena: 120
Jméno: Pondata
Zranění: 7-16
Toto kladivo, ve staré ursanštině zvané "Buchar", bylo vyrobeno již před staletími, ačkoliv nějakým zázrakem se může zdát, že se tak stalo teprve včera.
Cena: 350
Jméno: Dračí kladivo
Zranění: 10-22
Na tomto kladivu jsou vyryty podivné dračí obrazce. Má ostrou špičku a těžkou hlavici, což z něj činí velmi ničivou zbraň.
Cena: 500
Jméno: Trellborgské kladivo
Zranění: 12-24
Toto kladivo je tak masivní, že je třeba dvou mužů, aby jím mohli vládnout. Podle pověsti je vyrobili frosgardští Trellborgové. O jejich existenci hovoří pouze legendy, avšak tato kladiva jsou skutečná a velmi, velmi smrtonosná.
Cena: 900