Přehled jednotlivých úkolů

Následující seznam obsahuje přehled jednotlivých úkolů podle oblastí, kde vám byly zadány. Povyšovací úkoly uvádím samostatně na konci přehledu, koaliční úkoly jsem pro odlišení označil krátkým úvodním textem. Devátý díl vám kromě zadání poskytuje k jednotlivým úkolům i poměrně podrobnou nápovědu, kterou jsem do přehledu zahrnul. Řada poznámek nápovědy v deníku se postupně obměňuje v závislosti na pokročilosti řešení příslušného úkolu. Na některých místech jsem přehled přesto doplnil i o vlastní poznámky, aby řešení bylo opravdu zřejmé nebo pokud by chybný způsob řešení vedl ke konfliktu s hrou. Budete-li přesto s řešením tápat, podívejte se pro podrobnosti přímo do návodu.

Ravensford (Zpět na obsah)

Starý muž věří, že jsi konečně připraven opustit Ravensford. Přečti si svitek, který ti dal, abys mohl začít trénovat. Pokud myslíš, že nepotřebuješ žádný trénink, prodej svitek zpět obchodníkovi a jdi na sever.

Ostrov popela (Zpět na obsah)

Poohlédni se po tomto ostrově, zda tu nezůstal někdo živý

Řešení: Ostrov popela je neobydlený, ale možná tu bude někdo, kdo ti dokáže pomoci. A taky je, Forad Darre, který vás rovnou zpraví o přítomnost dalšího obyvatele, Yrsi Trol.

Najdi cestu z ostrova

Řešení: Promluvte s Foradem a zajděte za Yrsou. Bude po vás chtít zabít vážky za jeskyní. Poté vám poví o cestě ven a pošle vás za Foradem. Od něj se dozvíte o možnosti, jak uvolnit lodní trasu hlídanou impy z mauzolea. Vraťte se k Yrse pro klíč a vydejte se na ostrov k ruinám. Zde naleznete za zavřenými dveřmi knihu s kouzlem, které mauzoleum zničí.

Sturmford (Zpět na obsah)

Získej Ludwigův rukopis

Řešení: Ludwigu Vanovi spadl jeho rukopis kamsi do sklepa v Beet Hovenu. Prozkoumej stoky pod Beet Hovenem a přines mu jeho spisky zpět.

Vypátrej sabotéra

Řešení: Vypátrej, kdo narušuje obranu Sturmfordu. Jméno sabotéra ohlaš Bjarnimu Herjolfssenovi. Špeha najdete na radnici.

Zabij draka

Řešení: Prvním krokem k tomu, abys zabil draka, je prokázání vlastních schopností. Promluv si se Snorrim Pěstí v Thjorgardu.

Doruč Kiře Chladné milostný dopis

Řešení: Jarl Bjarni předal milostný dopis pro Kiru Chladnou. Doruč jí jej do Tronheimu a Bjarnimu pak oznam její odpověď. Bjarnimu odpovězte neutrálně, ať nevyvoláte válku.

První úkol pro koalici: Vyčisti Anskramskou tvrz

Řešení: Bjarni Thorvaldsen, jarl sturmfordský, tě požádal o vyčistění Anskramské tvrze ve Sturmfordu od impů, kteří se zde usadili. Znič portály, ze kterých přicházejí. Vrať se k němu, až budeš hotov.

Druhý úkol pro koalici: Osvoboď Ivsara Pizizubého

Řešení: Generál Ivsar Pizizubý je držen v zajetí v drangheimské věznici. Vyprav se do Drangheimu a osvoboď jej. Potom se vrať k jarlovi Bjarnimu ze Sturmfordu. Pokud kuchařovi ve vězení přislíbíte pomoc, otevře vám tajnou cestu nahoru do cel. Tudy a vchodem v kuchyni přes podzemí se můžete s generálem nepozorovaně dostat ven z vězení. Pokud byste ho ztratili, objevíte ho venku v oblasti. Venku vám také oznámí, že ho naleznete v hospodě ve Sturmfordu.

Drangheim (Zpět na obsah)

Sežeň Nikolajovi práci

Řešení: Nikolaj Ironfist z Drangheimu nemá žádné štěstí. Pokus se pro něj najít práci. Někde poblíž by tu měl být cirkus. Cirkus představuje shromáždění v Guberlandu. Promluvte si s Thorirem Hubou. Zařídí Nikolajovi práce a pošle vás pro něj. Jakmile s Nikolajem opět promluvíte, vraťte se zpět k Thorirovi.

Zjisti, kdo roznáší pomluvy

Řešení: Jarl Sigmund z Drangheimu se obává pomluv, které se šíří po jeho kmeni. Odhal, kdo je šíří a jméno dotyčné osoby oznam jarlovi Sigmundovi z Drangheimu. V Drangheimu si nejprve promluvte s Greudach A'Dorad a ta vás odkáže za Marsaili A'Lanthe ze Sturmfordu.

První úkol pro koalici: Vyřaď obranu Anskramské tvrze

Řešení: Odcestuj do Anskramské tvrze ve Sturmfordu a vyřaď obranu otevřením padací mříže a spuštěním padacího mostu. Vrať se k jarlovi Sigmundovi do drangheimu, až budeš hotov. Mříže uvnitř nádvoří přestřílejte a mříž vysuňte z ovládací místnosti nahoře na ochozu.

Druhý úkol pro koalici: Z Rokle smrti přines artefakt zvaný Crona Kiga

Řešení: Vejdi do Rokle smrti v Drangheimu a získej odtud artefakt zvaný Crona Kiga. Dones jej jarlovi Sigmundovi z Drangheimu.

Guberland (Zpět na obsah)

Přiměj Dooka, aby opustil Guberland

Řešení: Navštiv Dookův hrad v Guberlandu a přiměj ho, aby se vzdálil. Potom se vrať k jarlovi Markelovi z Guberlandu.

První úkol pro koalici: Získej knihu pravidel z Ta´sarské akademie.

Řešení: Jdi do Ta´sarské akademie v Lindisfarnu a podívej se tam po knize pravidel, kterou pak předej jarlovi Markelovi z Guberlandu.

Druhý úkol pro koalici: Poraž Ivana Mazaného

Řešení: Vyprav se na shromáždění v Guberlandu a vyzvi Ivana Mazaného na souboj. Až ho porazíš, vrať se k jarlovi Markelovi do Guberlandu. Rozdejte si tedy s Ivanem slovní souboj, prozkouší vás z historie.

Thjorgard (Zpět na obsah)

Zabij draka

Řešení: Starý muž ti ukázal cestu. Splň jeho úkoly a dokaž mu své schopnosti. (Updatuje se po splnění úkolu se Cvičištěm).

Přežij Cvičiště

Řešení: V Thjorgardu nalezni Cvičiště a přežij všechny jeho nástrahy. Úkol souvisí s úkolem Zabij draka. Jakmile úkol se Cvičištěm splníte a opět promluvíte se Snorrim, doplní se vám i úkol Zabij draka, viz níže.

Zabij draka

Řešení: Snorri Pěst ti nařídil setkání s Leffery Caidem. On ti ukáže, jak vyvolat draka.

První úkol pro koalici: Získej Thjorad z Lindisfarnu.

Řešení: Vydej se do lindisfarnského kláštera v Lindisfarnu a získej odtamtud artefakt zvaný Thjorad. Poté se vrať k jarlovi Svenovi thjoradskému. Pokud chcete povyšovat na kněze nebo paladiny, snažte se o mírové řešení a nejprve odlákejte ostrahu pomocí zvonů na modlitbu.

Druhý úkol pro koalici: Zjisti, proč byla zastavena těžba thjoradské rudy.

Řešení: Podívej se do thjoradských dolů v Thjorgardu a zjisti, proč přestali těžit thjoradskou rudu. Až bude dolování obnoveno, vrať se k jarlovi Svenovi do Thjorgardu. Bude třeba splnit tři následující podúkoly. Poté se vám objeví oznámení, že "Východní důl, západní důl a těžební stroj nyní pracují."

a) Najdi zával

Řešení: Část dolu je zavalená. Najdi tento zával a podívej se, jestli s ním něco můžeš provést. Stačí stoupnout na puklinu v zemi a propadnout dolu.

b) Rozbij tvrdou skálu

Řešení: Je tu část skály, která je pro majzlíky havířů příliš tvrdá. Najdi ji a pokus se ji rozbít.

c) Oprav těžební stroj

Řešení: Oddělovač hlušiny je rozbitý. Najdi Hjarranda Opraváře v Thjorgardu. Měl by si vzpomenout, jak opravit tento stroj. Hjarrand přislíbí pomoc a vypraví se do dolu ke stroji. Posunky vám naznačí, kde je problém. Vyjměte vadný oddělovač ze skříňky a z Tronheimu od zbrojíře doneste nový kus a vložte ho zpět do skříňky.

Tronheim (Zpět na obsah)

Získej černý orb vědění

Řešení: Vydej se do Čarodějovy laboratoře v Yorwicku a z šíleného čaroděje Robinssena se pokus vymámit černý orb vědění. Potom zajdi za Ealusaidem A'Nortou A'Thrakanem z Tronheimu.

Dones zprávy do Ratatoskova chrámu

Řešení: Svitek špatných zpráv doruč Erlendovi Nicneříkajícímu z Ratatoskova chrámu. Splnění tohoto úkolu ohlaš Dagfari Mrzutému z Tronheimu.

Opatři si orby přenosu

Řešení: Vyprav se do Inventa Storca v Tronheimu a sežeň šest orbů přenosu, jež poté umísti do šesti bank v Chedianu.

První úkol pro koalici: Zbav Tronheim Kejhovitů

Řešení: Vymysli, jak zbavit Tronheim uctívačů kejhovových - nesmíš je však pozabíjet. Až se ti to podaří, zajdi za Kirou Chladnou z Tronheimu. Moenach, pán doků v Tronheimu, vám s tím pomůže a bude souhlasit s násilným odvezením Kejhovitů. Musíte však nejprve všechny tři Kejhovity přesvědčit, aby odešli do doků.

Druhý úkol pro koalici: Najdi Horský průsmyk

Řešení: Najdi a vyčisti Horský průsmyk mezi Tronheimem a Thjorgardem. Vrať se ke Kiře Chladné v Tronheimu, až budeš hotov. Do průsmyku se dostanete jak z oblasti Tronheimu, tak i Thjorgardu, pro splnění úkolu je to jedno.

Frostgard (Zpět na obsah)

První úkol pro koalici: Znič mrazivého obra Yanmira

Řešení: Pronikni do Yanmirovi nebeské tvrze ve Frostgardu a zjisti, jak lze zabít mrazivého obra, který tam žije. Potom navštiv jarla Tryygvu z Frostgardu. V jedné z místností naleznete Mudrcův svitek, kde je řešení popsáno. Nesnažte se Yanmira zabít přímo, je sice nesmrtelný, ale někdy se objeví bug a pak je smrtelný. Ovšem ke splnění úkolu musí propadnout podlahou.

Druhý úkol pro koalici: Rozbij led, který obklopuje doky.

Řešení: Najdi způsob, jak prolomit ledy, jež obklopují doky ve Frostgardu. Potom se navrať k jarlovi Tryygvovi z Frostgardu. Nechte si do přístavu dopravit sud Slunečnice.

Prodej nově namíchané pivo sládka Smithe do Guberlandu.

Řešení: Tento sud ti dal sládek Smith, abys jej dopravil do guberlandského hostince a pokusil se přimět tamějšího barmana, aby jej od tebe koupil. Jestliže uspěješ, vrať se ke sládkovi Smithovi.

Lindisfarn (Zpět na obsah)

Zabij draka

Řešení: Úkol je v souvislosti se zadáním Snorriho Pěsti z Thjorgardu. Od Leffery Caida získáte následující úkol.

Najdi ztracenou relikvii

Řešení: Najdi ztracenou relikvii kláštera v Lindisfarnu. Až ji získáš, vrať ji Leffery Caidovi do kláštera v Lindisfarnu. (Poté se updatuje úkol Zabij draka.)

Zabij draka

Řešení: Leffery Caid má dračí relikvii. Snad se nyní setkáš s drakem v jeho sluji v Lindisfarnu. Po zabití draka dostanete zápis o tomto činu.

Vznik koalice (Zpět na obsah)

Zúčastni se válečného schromáždění v Tronheimu

Řešení: Nyní, když se kmeny konečně spojily, se bude za 14 dní v Tronheimu konat válečná porada. Nejprve vás však dostihne posel a dostanete následující úkol.

Zastav válku mezi Sturmfordem a Drangheimem.

Řešení: Zjisti, proč Sturmford a Drangheim začali spolu válčit a zastav tento boj. Vrať se na válečnou poradu v Tronheimu, až budeš hotov. Oba přislíbí podepsat mírovou smlouvu. Zajděte za Kirou Chladnou.

Zastav válku mezi Sturmfordem a Drangheimem.

Řešení: Kira sepsala mírovou smlouvu pro Sturmford a Drangheim. Dej je Sigmundovi a Bjarnimu, aby je podepsali. Oba ji však nebudou chtít podepsat jako první a tak ji podepíšou až před zahájením Válečné porady. Jakmile se na poradě objevíte, začne jednání a to bez ohledu na to, jestli už uběhlo oněch 14 dní.

Vyhraj v Thingu cenu pro Yrsinu dceru.

Řešení: Jdi do Thingu v Thjorgardu a získej cenu pro Yrsinu dceru Bikki tím, že vyhraješ všechny hry. Až budeš mít cenu, dej ji Bikki Yrsadotir v Tronheimu. Vrať se na válečnou poradu v Tronheimu, až budeš hotov. Cena se objeví automaticky po úspěšném zdolání všech her.

Vrať se na válečnou poradu.

Řešení: Doručil jsi Bikkinu cenu. Vrať se na válečnou poradu v Tronheimu. Tady už nikdo nebude. Promluvte si tedy se strážcem brány.

Setkej se s armádou v Yorwicku.

Projdi skrz Spojovací tunel do Yorwicku a připoj se ke spojenecké armádě.

Získej zpět svou armádu.

Řešení: Pokus se přepravit do Arslegardu a promluv se Skraelem, zda by ti nevrátil tvé vojáky. Nejprve budete muset umřít, např. se utopit.

Arslegard (Zpět na obsah)

Abyste se mohli do Arslegardu přepravit, musíte nejprve umřít. Pokud máte u sebe Písmo osudu, budete vpuštěni dovnitř. Pokud ne, Hanndl vás transportuje na začátek Temného průchodu, kde máte najít Wyrdy a vyžádat si od nich své Písmo osudu. Wyrdy vás však odešlou pro Kámen řádu, který musíte zanést na podstavec ve Verhoffinových ruinách. Na stole za vámi se pak Písmo objeví. Kámen řádu obdržíte jako výhru na shromáždění v Guberlandu. Je třeba vyhrát šest cen z her a ty pak vyměnit za kámen.

Nalezni Gungnir.

Řešení: Hanndl ztratil své kopí zvané Gungnir. Najdi je a vrať mu je. Kopí je v černé truhle ukryté pod podlahou v Inventa Storca v Tronheimu.

Vyčisti lázně.

Jdi do lázní v Arslegardu a zbav se Ebory a jejích konkubín. Až budeš hotov, vrať se k Jokullovi Hnusnému v Arslegardu.

Ukradni zlatou Husu

Řešení: Vetři se do Kejhovitského chrámu v Guberlandu, ukradni jim hlavní ikonu, zlatou husu. Až ji budeš mít u sebe, dones ji bohyni Fré v Síni Bohů.

Zažehni šest ohňů pokání

Řešení: Vydej se do posmrtného světa v Arslegardu a zažehni šest ohňů pokání. Poté se vrať ke Skraelovi v Síni Bohů. Jakmile si se Skraelem v Síni Bohů promluvíte, budete teleportováni do posmrtného světa a od zjevení Skraela dostanete několik doprovodných úkolů.

Promluv se Svenem Vidlobradem

V Arslegardu se poohlédni po Svenu Vidlobradovi a pohovoř si s ním o vedení vojsk proti beldonským tlupám.

Veď armády proti beldonským tlupám

Řešení: Beldonské tlupy táhnou na Frostgard. Odcestuj tam a jednou pro vždy Tamura Lenga a Forada Darre zastav! Forada zabijte a uvnitř sídla jarla si promluvte s Tamurem. Přidá se k vám a objeví se následující úkol.

Zjisti proč ty i Tamur Leng máte svitky osudu

Řešení: Odhal, proč ty a Tamur Leng máte protichůdné svitky osudu. Neni třeba dělat nic, během chvilky si vás najde posel a dostanete následující úkol.

Staň před Krohnem

Řešení: Spolu s Tamurem Lengem jste byli předvoláni před Krohna do Síně Bohů v Arslegardu.

Uvězni Njama Kibice v Hrobce tisíce hrůz.

Řešení: Najdi způsob, jak nalákat Njama do hrobky tisíce hrůz. Až tam bude, najdi způsob, jak tam Njama Kibice uvěznit.

Nepsané úkoly (Zpět na obsah)

Drangheim - Osvoboď Aontoni, bratra vězeňského kuchaře z drangheimského vězení

Thjorgard - Gunnar Thjorsmith požaduje surovou thjoradskou rudu

Yorwick - Najít ztracenou ovečku (ovečka je u vchodu do Spojovacího tunelu. Stačí si s ní "promluvit", pak za vámi poběží.

Povyšovací úkoly (Zpět na obsah)

Novic na Učence (Thjorgard)

Prostuduj magríba

Řešení: V Thjorgardu najdi magríba a prozkoumej jej. Své poznatky pak přednes na Bembridgské univerzitě. Magríba najdete poblíž jezera v oblasti na severu.

Novic na Léčitele (Guberland)

Uzdrav Nutty Nurtigana

Řešení: Přijď na to, jak vyléčit Nutty Nurtigana z Guberlandu. Až se ti to podaří, ohlaš to Tholnirovi Přečistému z Guberlandu. Skarphedinn Njalsen v lékárně v Guberlandu vám poví více a bude potřebovat pramínek vlasů staré čarodějnice, aby mohl vyrobit lektvar, který by vyléčil Nurtigana. Poté lektvar zaneste Nurtiganovi a výsledek oznamte Tholnirovi v chrámu.

Bojovník na křižáka (Drangheim)

Zlikviduj chuligány

Řešení: V oblasti Drangheimu vypátrej gang velkých chuligánů, rozpráši jej a vrať vesničanům jejich věci.

a) Vrať pluh

Řešení: Máš pluh. Vrať ho Hringovi Oráčovi ve vesnici Drangheim.

b) Vrať panenku

Řešení: Máš panenku. Vrať ji Tyock A'Nortě A'Leipshi ve vesnici Drangheimu.

c) Vrať byliny

Řešení: Máš byliny. Vrať je Ragnheid Dárkyni života ve vesnici Drangheimu.

d) Poraž Yobby

Řešení: Porazil jsi Yobby. Vrať se ke Keith Krvavé Sekeře ve městě Drangheim pro svou odměnu.

Bojovník na žoldáka

Promluv si s Atli Sigmundsenem

Řešení: Najdi Atli Sigmundsena v Guberlandu a zjisti, jak mu můžeš pomoci přestěhovat se do Tronheimu.

Pohlídej loď Atli Sigmundsena

Řešení: Vystřídej Atliho stráž ve 3:00 a hlídej loď, dokud tě Atli nevystřídá v 6:00. Jakmile tě vystřídá, tak si s ním ještě promluv, aby ses ujistil, že už nebude potřebovat tvojí pomoc.

Učenec na liche (Frostgard)

Staň se lichem

Řešení: Následuj instrukce a proměň se v licha. První část instrukcí vám předá Lebkoun Temný ve Frostgardu, druhá část je v Rokli smrti v Drangheimu.

Učenec na mága (Thjorgard)

Nalezni Verhoffinův deník

Řešení: Vnikni do Verhoffinových ruin na Ostrově popela a přines odtamtud Verhoffinův deník. Doruč jej pak Bernovi z Thjorgardu. Neni to však ten správný deník a tak obdržíte klíč od jednoho z domů ve vesnici Drangheimu. Deník je pak pod podlahou domu.

Léčitel na kněze (Guberland)

Vyhledej kněze pro nový chrám

Řešení: Vyhledej nějakého kněze, jenž by se ujal nového Igdrasina chrámu, který právě stavíš. Pak to sděl Gravi Slemnirovi z Guberlandu. Kněz je k mání v lindisfarnském kláštěře.

Objev Strom života

Řešení: Ve Frostgardu najdi zříceniny chrámu a získej odtud symbol Stromu života, který posléze předej Gravi Slemnirovi z Guberlandu.

Nauč se Rituál soustředění

Řešení: Ve Frostgardu se poohlédni po Nath'i A'Mor a požádej ho, zda by tě nenaučil Rituál soustředění. Pak se vrať ke Gravi Slemnirovi z Guberlandu.

Léčitel na druida (Frostgard, Zelený mužíček)

Získej slib z Frostgardu

Řešení: Alespoň od šesti obyvatel Frostgardu získej slib, že nebudou zapomínat na Zeleného mužíčka. Nezapomeň mu to potom sdělit.

Oprav májku uprostřed města

Řešení: Najdi někoho z Frostgardu, kdo bude ochoten opravit starou májku a pak se vrať k Zelenému mužíčkovi.

Přiměj Tryygvu, aby vztyčil Runový kámen

Řešení: Promluv si s jarlem Tryygvou z Frostgardu a přiměj ho, aby slíbil, že na kameni vzdá hold Zelenému mužíčkovi a tento pomník umístí pod májku. Až uspěješ, oznam to Zelenému mužíčkovi.

Křižák na paladina (Lindisfarn)

Překaž vraždu jarla Svena

Řešení: Zabraň tomu, aby byl jarl Sven Vidlobrad thjorgardský zavražděn. Ukaž dopis jarlovi Svenovi v Thjorgardu. Až budeš hotov, vrať se k Grehgkňákovi Spravedlivému do Lindisfarnu.

Zatkni zloděje

Řešení: Jdi do městské haly úředníků a najdi někoho, kdo má problémy se zloději. Až najdeš zloděje, zatkni ho a odveď do městského vězení.

Křižák na hraničáře (Frostgard)

Nalezni Přesnostříl

Řešení: Nalezni luk známý jako Přesnostříl a doprav jej k Fenje Příteli stromů z Frostgardu. Luk je v podzemí Dookova hradu.

Projdi Žalářem tajemství

Řešení: Vstup do Žaláře tajemství ve Frostgardu a projdi jím, aniž bys přitom spustil jedinou past. Potom se vrať k Fenje Příteli stromů z Frostgardu.

Žoldák na gladiátora (Sturmford)

Zabij baziliška

Řešení: Najdi a zabij baziliška. Až budeš hotov, přines jeho kůži zpátky Friedleifovi Gjukissenovi sturmfordskému.

Získej Kiřin štít

Řešení: Jdi do Tronheimu a získej štít Kiry Chladné. Až ho budeš mít, vrať se k Friedleifovi Gjukissenovi sturmfordskému.

Vyhraj v Aréně

Řešení: Vyhraj v Aréně na úrovni Lorda. Pokud uspěješ, vrať se k Friedleifovi Gjukissenovi sturmfordskému.

Žoldák na vraha (Drangheim)

Ukradni nůž

Řešení: Běž do domu Lorda Klusa v Drangheimu a ukradni mu jeho drahý nůž. Až budeš mít tento artefakt, vrať se k Atli Rychlému.

Zabij Guaire A'Velsiho

Řešení: V Drangheimu vyhledej Guaire A'Velsiho a zabij ho. Splnění tohoto úkolu nahlaš Atli Rychlému.