Rozmístění studní a kotlů, bonusy ze sudů

Následující přehled ukazuje rozmístění jednotlivých studní a kotlů s bonusy podle příslušné oblasti, kde se nachází. Množství studní je oproti předchozím dílům značně redukováno a většina z nich poskytuje jen trvalý bonus (standardně přidává 5 bodů do příslušné vlastnosti každé postavě a lze se napít jen jedenkrát). Nakonec přehledu jsem umístil i seznam tekutin v sudech včetně jejich efektu (vesměs trvalý efekt).

Ostrov popela

Studna vedle Yrsiny chatrče průběžně obnovuje body zdraví.

Sturmford město

Studna v bludišti Beet Hovenu přidává +5 rychlosti trvale.

Guberland město

Studna naproti radnici přidává +5 rychlosti trvale.

Thjorgard město

Studna na jihozápadě města (na rozcestí k chrámu) přidává +5 odolnosti trvale.

Frostgard město

Studna na náměstí přidává +5 magie trvale.

Tronheim město

Studna nalevo od vchodu do města směrem od přístavu přidává +5 síly trvale.

Lindisfarn

Studna na jihu vesnice (u domku za mostem) přidává +5 k odolnosti proti temnotě.

Yorwick

V úvodní místnosti Laboratoře šíleného čaroděje je dvojice nádržek spojených žlabem. Žlab přidává +5 k odolnosti proti temnotě, jižní nádržka obnovuje body zdraví a severní nádržka obnovuje body many.

Sudy

Edit (listopad 2013): Při výpisu bonusů ze studní a sudů jsem v původní verzi článku zcela vynechal bonusy z magických tekutin v kotlech. Na základě poznámek od Pavouka jsem proto tento seznam o chybějící části rozšířil.

Drangheim

velký kotel u ohniště u vstupu do Rokle smrti dává +5 do živelné odolnosti permanentně

malý kotlík na ohništi u drangheimské věznice dává dočasně +10 bodů do tělesné odolnosti, postava se může nakazit

Thjorgard

velký kotel před vstupem do dolů dává +5 do živelné odolnosti permanentně

Tronheim

velký kotel před vchodem do Spojovacího tunelu dává +10 k odolnosti proti světlu permanentně

Lindisfarn

malý kotlík v údolí vedle stezky dává dočasně +10 bodů k živelné odoslnosti

velký kotel vedle vchodu do dračího doupěte dává +5 k odolnosti proti duchu permanentně