Šifra v Ta´Sarově akademii

 

Pokud jste hráli sedmý díl ságy za cestu temnoty, možná jste si nenechali ujít povyšovací úkol na Ninju, kdy jste ke zdárnému splnění úkolu měli rozluštit zašifrovanou zprávu. Rozkódovat šifru nebylo nutné, ale mohli jste si tak prověřit své dovednosti. K řešení jste potřebovali získat klíč, podle kterého bylo možné zprávu přeložit a museli jste znát mechanismus kódování, o kterém jste se dozvěděli ze svitku Základy šifrování. Podobný hlavolam vás čeká i v tomto díle.

V hlavních úkolech vás Markel Veliký pošle pro Knihu bojových pravidel do Ta´Sarovy bojové akademie. Kniha je však dobře ukryta a vodítkem vám bude jen zpráva ukrývající se v kruhové knihovně. Zprávu samozřejmě luštit nemusíte, knihu najdete i bez toho, ale možná vás bude zajímat obsah šifry. Svitek na stole v přízemí knihovny vás nabádá ke správnému umístění čtveřice knih do příslušných oddělení knihovny. Jakmile budete hotovi, otevře se tajná část v horním patře, kde naleznete zprávu seržanta Magnuse. Namísto přesného popisu v ní však naleznete zmíněnou šifru, která ukrývá lokaci knihy. Šifrou je následující text: "Pmrsf kizerwvo mzqwvh ev evwovqhr nrhgmlhgr az lgzxvxr pmrslemlf."

Zkoušel jsem se po akademii dopídit alespoň přibližného návodu, ale nepodařilo se mi nalézt vůbec nic. Nezbývá tedy nic jiného, než si klíč najít sami. Ve skutečnosti to neni složité. Podíváte-li se na větu podrobněji, všimnete si dvou dvouslabičných slov ev a az, která pozpátku nápadně přípomínají předložky ve a za. U ostatních slov jsou pak místa předpokládaného výskytu samohlásek obsazena písmeny z druhé poloviny abecedy. Tohle by vás mělo navést na myšlenku, že písmenka ve slovech jsou pravděpodobně zrcadlově zpřeházená. Pokud si vezmete první písmenko výrazu az, pak "a" je abecedně obrazem "z" a naopak. Tím dostanete zmíněnou předložku za. Je-li to správná úvaha se dozvíme u výrazu ev. E je pátým znakem od počátku abecedy, odečteme-li tedy zrcadlově pátý znak od konce, dostaneme písmenko v. Podobně převedeme i v na e. Výraz ev je tedy zřejmě opravdu předložka ve. O správnosti úvahy se můžeme přesvědčit aplikací uvedeného pravidla i na ostatní slova.

Abychom si celý proces překladu zjednodušili, vytvoříme si dešifrovací tabulku. Do první řádky tabulky si napište všech 26 znaků abecedy (bez písmen s háčky a s vynecháním písmene ch). Mezi písmeny M a N si představte dělící čáru, podle které budeme obě poloviny na sebe vzájemně převádět. Do druhé řádky si proto napište písmenka obráceně, tedy od z do a. První řádek nyní představuje vzor a druhý pak zrcadlový obraz.

vzor a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
obraz z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a

Každé písmenko šifry teď nahraďte obrazem z druhého řádku a máte vyhráno. Získáte tím zprávu následujícího znění: "Knihu pravidel najdes ve vedlejsi mistnosti za otaceci knihovnou."

Nyní stačí vyjít nahoru do místnosti sousedící s knihovnou a stisknout vysunutou knihu na malé knihovně.