Rasy Chedianu

 

Člověk

Lidé byli první skupinou ze čtyř hlavních ras, která byla vychovávána v duchu rozpínající se ideologie. Dříve než tomu tak bylo, žily prakticky všechny rasy téměř odděleně. Byli také první rasou, která věnovala spoustu času k výrobě zbraní a jiným technologiím, jež byly schopny ničit věci. Jejich duchapřítomnost bezprostředně po Velké pohromě jim pomohla stát se nejvýznamější rasou v Chedianu. Lidé mohou být stejně tak zdatní bojovníci jako novici a v každé vlastnosti jsou průměrní.

Elf

Před Velkou pohromou byli všichni elfové v Chedianu členy jednoho ze 13 klanů, které žily obvykle odděleně. Každý z těchto klanů měl subklany, kterým se říkalo sily. Někdy před nebo během Velké pohromy bylo těchto 13 klanů rozptýleno ve větru. Po Velké pohromě se začaly klany mezi sebou navzájem mísit, dokonce i s ostatními rasami. Silná oddanost vůči klanu, kterou jejich příslušníci mívali, se zhroutila. Nebylo nic neobvyklého vidět elfy vynechávat jména svých klanů neboli silů. Říká se, že existovala ještě jiná skupina elfů žijící na jihu, která patřila ke ztracenému 14. klanu známému jako A'Rikdun. Elfové mají menší postavu než lidé a poloskřeti, a proto mají nižší odolnost (k tomu, aby se tato vlastnost zvýšila o jeden bod, je nutné přidat 2 body). Nicméně elfové jsou velmi zruční v přesnosti (přidáním pouhého jednoho bodu se tato vlastnost zvýší o 2 body).

Trpaslík

Trpaslíci jsou druhou nejběžnější rasou, kterou můžete v Chedianu vidět. Po Velké pohromě byla většina jejich domorodé kultury zničena. Od té doby se začlenili do kultury lidské. Hodně jejich tradic a dovedností je stále ústně předáváno a nadále mají sklony žít a pracovat v podzemí. Trpaslíci jsou zavalití a silní, a proto mají výbornou odolnost (přidáním pouhého jednoho bodu se jim tato vlastnost zvýší o 2 body), nicméně jsou to špatní uživatelé magie (k tomu, aby se jim tato vlastnost o jeden bod zvýšila, je nutné přidat 2 body).

Poloskřet

Po Velké pohromě byla všechna zbylá poloskřetí kultura ztracena nebo zničena. Byly vyvedeni z Velké pohromy Ekan´dií, klanem poloskřetů známým také jako klan Dia. Většina poloskřetů nemá dnes na Ekan´dii již žádné vzpomínky, ani na mimořádný věhlas tohoto klanu. Poloskřeti mají velikou sílu, což je pasuje do role skvělých bojovníků (přidáním pouhého jednoho bodu se tato vlastnost zvýší o 2 body). Bohužel, jejich velikost způsobuje to, že jejich rychlost je hodně nízká (k tomu, aby se tato vlastnost zvýšila o jeden bod, je nutné přidat 2 body).