Piedestaly

Na různých místech Chedianu máte možnost se v krajině setkat se zvláštním druhem svatyň, které postavám dočasně propůjčují bonus k určité vlastnosti. Narozdíl od předchozích dílů je jich velmi omezené množství a neposkytují nic dalšího (již nemají vlastnosti magických svatyň, sesílajících určitá kouzla). Barevné rozlišení jednotlivých piedestalů a poskytovaný bonus je součástí následující tabulky.

 
Barva piedestalu Výsledný efekt Umístění
Červená +10 bodů k Síle Ostrov popela
Žlutá +10 bodů k Přesnosti Sturmford
Modrá +10 bodů k Magii Thjorgard
Guberland (za Dookovým hradem)
Fialová +20 bodů k Rychlosti Tronheim
Zelená +20 bodů k Odolnosti Frostgard (ledový tunel)

Jak je z tabulky vidět, vzdálenosti mezi jednotlivými piedestaly jsou příliš velké. Řekl bych, že právě vzdálenost a omezení jen na vlastnosti, činí z piedestalů vcelku nadbytečný herní prvek, bez kterého se ve hře v klidu obejdete. Ve chvíli, kdy se k řadě z nich dostanete, už budou vaše postavy tak dobré, že přidaný bonus z navýšení vlastnosti bude prakticky zanedbatelný.