Služby a obchody

Systém obchodů a služeb je velice podobný předchozím dílům. Přesto zde naleznete pár odlišností. Gildy/cechy nahradily knihovny, což souvisí se změnou učení dovedností, které se v devátém díle učíte z tzv. knih vědění. Alchymista (alchymistický obchod) pak nenabízí jen lektvary, ale rozšířil svůj sortiment i o kouzelné svitky, runové kameny, prsteny, amulety a opasky. Přípomíná tak více magické obchody z předchozích dílů, které tentokráte nabízejí k prodeji pouze knihy kouzel. Pojem magický krámek jsem z tohoto důvodu zaměnil za pojem mágův krámek, který je výstižnější. Smíšený obchod nabízí totéž co alchymista, ale má k dispozici i zbraně a zbroj nižší úrovně.

K označování obchodů bych měl několik menších poznámek. V současné době (leden 2008) jsem sice provedl revizi map (sjednotil jsem zkratky a opravil chyby), ale ponechal jsem v platnosti dva původní pojmy. Namísto cvičiště jsem ponechal název trenér a vzhledem k existenci knihoven jsem kováře ponechal pod původním názvem mečíř. Původní nepřesnosti v záměně alchymisty, mágova krámku a smíšeného obchodu jsou nyní odstraněny a mělo by to být už v pořádku.

Následující přehled ukazuje dostupnost jednotlivých obchodů a služeb ve městech a osadách. Ve hře běžně zjistíte pouze jméno majitele, uvedené názvy obchodů/služeb jsou vytaženy z datového souboru a nemohu zcela zaručit jejich správné přiřazení. Nikde totiž neexistuje vztah mezi jménem majitele a názvem obchodu. Přibližně se dá řídit jen identifikačním číslem a řada názvů je navíc odvozena ze jména majitele, takže se dá vyčíst vztah mezi id a oblastí. Datový soubor skrývá také jedno překvapení. Původně se ve hře nejspíše uvažovalo o rozdělení magických krámků do skupin podle příslušnosti k oboru magie, ale nakonec z toho zřejmě sešlo. Názvy těchto obchodů však v souboru zůstaly.

Ravensford

Ohledně Ravensfordu nenaleznete v datovém souboru nic bližšího. Krom toho zdejší majitelka hospody vlastní i hospodu v Drangheimu, podobně i zdejší bankéřka vlastní též banku ve Frostgardu.

Služby
Typ služby Majitel Název
Banka Fiachna A'Lanth -
Hospoda Thorkatla Nerozvážná -
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Smíšený obchod Dearbhorgaill A'Washadi - nezjištěno

Sturmford

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Fridleif Gjukissen Sturmgaardská radnice
Banka Herdis Statná Sturmgaardská centrální banka
Hospoda Kenneth Válečný zub U Vyraženého zubu
Chrám Beathag A'Dorad Dary Fré
Cvičírna Tjorvi Isleifson U Šermíře
Doky Olaf Thronský Dračí průlet
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Ketil Kovář Ketilovy meče 2 týdny
Zbrojíř Halfdan Ocelová ruka Ocelový ochránce 2 týdny
Smíšený obchod Tadc A'Norta a'thrakan Tadcovo smíšené zboží 2 týdny
Knihovna Eva A'Washadi Světlo života 2 týdny
Mágův krámek Injor Gostat Magické doteky 2 týdny

Drangheim

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Sigtrygg Silkbeard Drangheimská radnice
Banka Hlif Ingimundssen Drangheimská banka
Hospoda Thorkatla Nerozvážná U Tančícího barda
Chrám Louhi Fresdotir Dotyk Fré
Cvičírna Skuli Thorsteinssen Cvičiště
Doky Svein Hjarrandssen Černé kladivo
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Fintan A'Dlinn Kované kladivo 2 týdny
Zbrojíř Rannveig Olafsdotir U Kladiva a kovadliny 2 týdny
Mágův krámek Daonai A'Norta A'Meich Mágova ruka 2 týdny

Guberland

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Forannan A'Velsi Guberlandská radnice
Banka Ottar Gizurssen Guberlandská banka
Hospoda Aklai Dorka Akl'aiovy lihoviny
Chrám Eylif Svenssen Duch Fré
Cvičírna Kiren Tridor Cvičený meč
Doky Olaf Ullson Letící pták
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Siln Threki Zaťatá pěst 2 týdny
Zbrojíř Skallagrim Hrafnssen Skallagrimovy zbroje 2 týdny
Knihovna Egil Booknose Egilovy vzácné knihy 2 týdny
Alchymistický obchod Skarphedinn Njalsen Mločí oko 2 týdny
Mágův krámek Trian A'Lyrae Temná ruka nebo Déšť Fré 2 týdny

Thjorgard

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Thora Ketilsdottir Thjorgaardská radnice
Banka Ragnar Gjalpssen Banka Thjorgaardu
Hospoda James Rozzuřený Opilý zuřivec
Chrám Iosobail A'Tryht Strom života
Cvičírna Hal'an Mečezdatný Hal'anova paže
Doky Trollfin Sailcutter Mořská kotva
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Sitheag A'Mor Thjoradrická pěst 2 týdny
Zbrojíř Gunnar Thjorsmith Gunnarovy propriety 2 týdny
Smíšený obchod Hreidmar Tlustý Hreidmarovo náčiní 2 týdny
Knihovna Corcc A'Dorad Prastaré svitky 2 týdny
Alchymistický obchod Muiredach A'Lanth Zlatá dryáda 2 týdny
Mágův krámek Geirrod A'Ghrie Moře magie 2 týdny
Černé obchody a služby

V Thjorgardu existují krom zákonem povolených obchodů a služeb i tzv. černé obchody a služby, které naleznete v prvním patře zdejší hospody.

Služba/Obchod Majitel Název Zásobování
Kovář Cobthach Stařešina Cobthachova zbroj 2 týdny
Zbrojíř Bergthora Bledá Bergthořiny zbraně 2 týdny
Cvičírna Fafnir Framissen Fafnirův trénink -

Tronheim

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Erpr Ankle-heavy Thronheimská radnice
Banka Brynhildr Money-wise Thronheimská banka
Hospoda Jofridr Ožírka Trellborgův boj
Chrám Robert Bloodstopper Ruka Fré
Cvičírna Magnus ver Magnussen Hala
Doky Moenach A'Tryht Nájezdník
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář William Framonský Mocné zbraně 2 týdny
Zbrojíř Rustavius Rustaviova použitá zbroj 2 týdny
Knihovna Jormunrek Jonakrssen Veřejná knihovna 2 týdny
Alchymistický obchod Thakkrad Kjarssen Hůlky, prsteny a vybavení 2 týdny
Mágův krámek Bones Bledý Světlo Fré 2 týdny

Frostgard

I ve Frostgardu narazíte na pár malých překvapení. Pokud byste hledali knihovnu, budete se namáhat zcela zbytečně. Knihovník nemá svůj vlastní kamenný obchod a prodává proto knihy dovedností přímo na ulici. Když navštívíte zdejšího alchymistu, zjistíte, že si prohodil živnost s Mágovým krámkem - tedy alchymista prodává knihy kouzel a naopak v mágovo krámku naleznete sortiment alchymisty.

Služby
Typ služby Majitel Název
Radnice Trota Atlia Frosgaardská radnice
Banka Fiachna A'Lanth Frosgaardská banka
Hospoda Pivovarník Smith Na skvělém bílém severu
Chrám Leif Šťastný Dotyk Fré
Cvičírna Vel Drádna Dovedný meč
Doky Jozka Atlia Rychlejší než oheň
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Egil Skallagrimsson Zuřivé pěsti 2 měsíce
Zbrojíř Tryygva Železná ruka Tryggvovy zbroje 2 měsíce
Knihovna Halfdan Hrubý Halfdanovy knihy 2 měsíce
Alchymistický obchod Thora Skull-toucher Volný duch 2 měsíce
Mágův krámek Gotthorm Stonecaster Stonecastrovy svitky 2 měsíce

Lindisfarn

Služby
Typ služby Majitel Název
Doky Herimgr Ropewise Drak
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Smíšený obchod Randall Stacey Randallův obchod 2 týdny
Alchymistický obchod Grymmwild Leaftoucher Lístečkova lékárna 2 týdny
Mágův krámek Robert Rachnid Roberova magie 2 týdny

Yorwick

Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Smíšený obchod Ulf Nevýrazný Ulfovo vetešnictví 2 týdny

Arslegard

Služby
Typ služby Majitel Název
Banka Hedin Swyndlr Arslegaardská banka
Hospoda Jokull Hnusný U klopýtajícího hrdiny
Chrám Sigmund Halfhands Chrám Fré
Cvičírna Stu Grimssen Bušící pěst
Obchody
Typ obchodu Majitel Název Zásobování
Kovář Talik Pěst Hrdinská čepel 2 týdny
Zbrojíř Grim Olfassen Zlatá zbroj 2 týdny
Smíšený obchod Fenja Adilsdotir Fenjino smíšené zboží 2 týdny
Knihovna Hjordisa Alfgerdotir Unuděný čtenář 2 týdny
Mágův krámek Thuridr Schopný Krohnova pěst 2 týdny