Najímání NPC do družiny

Stejně jako u předchozích dílů máte možnost si do své družiny najmout další postavy, tzv. NPC (Non Player Character). Celkem můžou být až tři (jedna postava je takměř vždy questová - úkolová) a svým složením mohou dostatečně kompenzovat atypický výběr družiny. Devátý díl navíc přichystal menší změnu a najmutá NPC mohou nyní opět bojovat po vašem boku, takže můžete nad svým protivníkem lehce získat bojovou převahu. Opět však platí, že najmutá NPC uplatníte zejména v počátku hry. Později jsou výhody plynoucí z jejich přítomnosti v družině zanedbatelné. Pokud si s NPC chcete promluvit nebo je propustit z družiny, stačí dvakrát stisknout číselnou klávesu pozice, na které se daná NPC postava nachází (obvykle 6-7). Poté se objeví dialogové okno.

Následující tabulky uvádějí přehled všech 15-ti postav, které se k vám mohou přidat. Forad Darre a Tamur Leng jsou součástí questů a k vaší družině se přidají automaticky sami. Některé postavy disponují dvojím typem fyzického nebo magického útoku. U kouzlících postav je uvedena i hodnota primárního (PS) a sekundárního (SS) skillu + preference, která vyjadřuje pravděpodobnost, že NPC použije dané kouzlo.

Jméno Beagan A´Grie Arienh A´Klindor Ake Čestný
 
Povolání Vrah Mág Paladin
Umístění Drangheim (hospoda) Thjorgard (hospoda) Sturmford (chrám)
Cena 1000 500 1000
Bere % z nalezeného zlata 5 4 0
Přidává bonus +4 Zneškodňování pastí, +4 Vnímání Bojovník Bojovník
Level 50 20 50
Zdraví 525 120 525
Třída zbroje 18 14 18
Rychlost 15 14 15
Odolnosti      
Živly 30 20 10
Ducha 30 20 20
Světla 30 20 10
Temnoty 30 20 10
Tělesná 30 0 30
Fyzický útok      
Útok 1 10-18 2-4 13-23
Útok 2 - - -
Magie      
Kouzlo 1 - Živelná bouře Jiskry
Preference - 60 60
Úroveň - expert normální
Skill PS, SS - 6, 1 3, 2
Kouzlo 2 - Jedovatý oblak Živelná střela
Preference - 40 40
Úroveň - mistr normální
Skill PS, SS - 7,4 3, 1
Jméno Randver Drtič Tesar Olin Hrolf Mistr kopí
 
Povolání Gladiátor Bojovník Žoldák
Umístění Thjorgard (před hospodou) Sturmford (ve cvičírně) Thjorgard (domek na jihovýchodě města)
Cena 700 500 300
Bere % z nalezeného zlata 10 3 2
Přidává bonus Bojovník Bojovník Bojovník
Level 40 15 34
Zdraví 360 79 276
Třída zbroje 15 9 10
Rychlost 18 11 13
Odolnosti      
Živly 10 10 -
Ducha 10 10 -
Světla 10 10 -
Temnoty 10 10 -
Tělesná 30 20 -
Fyzický útok      
Útok 1 19-39 9-21 14-22
Útok 2 28-40 13-25 13-25
Magie      
Kouzlo 1 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Kouzlo 2 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Jméno Ehwaz Sowelu Axeldotir Florie de Latharna A´Washadi
 
Povolání Mistr Městské brány Léčitel Léčitel
Umístění Guberland (chrám a okolí) Frostgard (chrám) Lindisfarn (domek za mostem)
Cena 1000 1000 2000 při startu, 1000 měsíčně
Bere % z nalezeného zlata 15 10 20
Přidává bonus jedenkrát denně vyvolá kouzlo Městská brána jednou denně vyléčí celou skupinu jednou denně vyléčí celou skupinu a všechny negativní stavy
Level 1 1 25
Zdraví 4 4 169
Třída zbroje 3 3 16
Rychlost 9 9 12
Odolnosti      
Živly 5 10 20
Ducha 5 30 20
Světla 5 10 20
Temnoty 5 10 20
Tělesná 5 20 20
Fyzický útok      
Útok 1 6-8 7-9 13-23
Útok 2 - - -
Magie      
Kouzlo 1 Městská brána Uzdrav Uzdrav
Úroveň expert mistr velmistr
Preference 100 100 100
Skill PS, SS 4, 3 7, 6 10, 8
Kouzlo 2 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Jméno Forad Darre Tamur Leng Edina A´Mor
 
Povolání - - Bankéř
Umístění Ostrov popela (u mostu na centrální ostrov) Frostgard (radnice) Drangheim (banka)
Cena součást questu součást questu 700
Bere % z nalezeného zlata - - 10
Přidává bonus Bojovník Bojovník +20% k nalezenému zlatu
Level 50 60 1
Zdraví 525 720 4
Třída zbroje 50 30 3
Rychlost 13 18 9
Odolnosti      
Živly 40 0 5
Ducha 40 0 5
Světla 40 0 5
Temnoty 30 0 5
Tělesná 30 0 5
Fyzický útok      
Útok 1 3-18 14-34 3-5
Útok 2 - - -
Magie      
Kouzlo 1 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Kouzlo 2 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Jméno Cleirach A´Lyrae Alberik Gusmundssen Alvar Nemotorný
 
Povolání Osvícenec Obchodník Opravář
Umístění Tronheim (tržnice) Guberland (poblíž kovárny) Guberland (shromáždění)
Cena 1000 500 600
Bere % z nalezeného zlata 20 2 0
Přidává bonus Identifikace věcí, +10% k získaným zkušenostem +6 k Obchodování Opravování věcí
Level 9 1 1
Zdraví 40 4 4
Třída zbroje 4 3 3
Rychlost 10 9 9
Odolnosti      
Živly 20 5 5
Ducha 20 5 5
Světla 20 5 5
Temnoty 20 5 5
Tělesná 20 5 5
Fyzický útok      
Útok 1 9-13 4-6 5-8
Útok 2 - - -
Magie      
Kouzlo 1 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -
Kouzlo 2 - - -
Preference - - -
Úroveň - - -
Skill PS, SS - - -