Příběh

Crusaders of Might and Magic se vyskytuje ve dvou různých verzích - jedna vyšla pro Playstation a druhá pro PC, přičemž obě se v některých bodech významně liší.Pokud jste PC verzi bedlivě sledovali, tak jste museli najít nepochopitelné mezery v příběhové linii - např. nesrozumitelnost finálního rozhovoru o jakési Lady Archon apod. Na anglické mutaci Wikipedie se mi podařilo najít článek, který tyto rozdíly vysvětluje, resp. popisuje původní příběh z verze pro Playstation, který vám teď přetlumočím (berte to prosím s rezervou, nikdy jsem neměl možnost Playstation verzi hrát, tak nemohu říci, jestli to tak doopravdy je).

Samotný děj Crusaders of Might and Magic se odehrává ve světě Ardonu a v prologu hry je zachycen útok armád Legie padlých na jednu z vesnic Fairfieldských nížin. Legii padlých vede ambiciózní nekromancer Necros, který svou duši zaprodal výměnou za nadpřirozené magické schopnosti. Útok legie však přežil mladý hoch jménem Drake, který poté utekl do Duskwoodských lesů a toužíc po pomstě se bezcílně potuloval celým Ardonem. Při útoku na jeho tábor byl před zajetím lesními obry zachráněn slepým věštcem Nomandi, kterým se po několik následujích let stal jeho učitelem. Nakonec je však přeci jen zajmut nemrtvými a umístěn do vězení Strongholdu. Od této chvíle začíná hratelná část hry.

Z vězení Strongholdu se nakonec dostává s pomocí Celestie, Lady Archon ( = Paní Citadely) a je přijat do řad křižáků spadajících pod její vládu. Drake se pak vydává do Coranthie (poznámka: sice tu chybí přímá zmínka o Rohu Zborcení, ale předpokládám, že tento úkol je shodný v obou verzích). V Coranthii však vypukla revoluce a král Aiden byl zavražděn. Za vzbouřenými rebely stojí princ Tor, jeden ze synů zesnulého krále a zároveň tajný agent Legie padlých. Drake tak uzavírá dohodu s druhým královým synem, princem Dainem a dostává za úkol donést Královské žezlo, které bylo ukradeno lesními obry. To se mu nakonec s pomocí dasherského vůdce Tamrise povede. Při návratu však zjistí, že oba princové zmizeli a došlo k probuzení zemních elementálů. Drake se tak vydává do coranthijských dolů, kde se střetne se znovuoživeným králem Aidenem a prince Daina zachrání. Získá si tak věčnou slávu celé Coranthie.

Během návratu do Citadely je požádán, zda-li by nedonesl zpět talisman jménem Hvězda Erathie ze Severního ledovce, který by mohl pomoci s následujícím válečným plánem. Cestou musí bojovat s předsunutými hlídkami Legie padlých, které nyní okupují Duskwood a tunely. Po vítězném konci se konečně navrací zpět do Citadely. Tady se setká s Celestií, která však prchá z bojiště pryč a opouští tak řady svých bojovníků. Během bojů zmizí i Ursan, velitel křižáků. Drake nijak neváhá a protlačí se do nitra Strongholdu, kde se pustí za pronásledováním Necrose. Zrádný necromancer však uniká portálem. Drake zaslepen vidinou vítězství se vydává za ním a ocitá se v Legiemi okupované Citadele. Probije se až do trůnní místnosti, ale po Celestii tu není ani stopy. Místo toho narazí v tajné komoře na záhadný mechanismus a objeví v něm výtah vedoucí do vnějšího světa. Na jeho konci se opět střetne s Necrosem, který stojí před ohromným dimenzionálním portálem - Kreeganskou branou. Necros mu tvrdí, že Celestie ve skutečnosti stejně jako on hledala sílu Kreeganů, vysmívajíc se přitom jeho bitvám. Drake se nakonec rozhodne bránu zničit, přičemž vznikne trhlina v prostoru a ta zachytí Necrose. Ten je vtažen dovnitř a ještě skrze portál Drake proklíná. Drake se poté vrací k vítězícím křižákům a stává se novým pánem Citadely a vůdcem křižáků.

Nyní poznámka k odlišnostem. Zajisté jste si všimli pozměněného začátku hry a výrazné změny na konci děje. V Playstation verzi totiž chybí celý Cador Sul, kterým musí Drake nejprve proběhnout a místa jako Katakomby nebo Necrosova vzducholoď jsou ve hře nepřístupná. Místo toho jsou zde jen tunely. V Coranthii pak Drake musí prince Daina nejprve zachránit a chybí zde přítomnost krále Aidena a prince Tora. Po jeho návratu do Citadely Celestie neutíká rovnou, ale naopak je zde navíc rozšířena role kapitána Ursana (jeho záchrana v ledovcích). Finální souboj se pak odehrává přímo mezi Drake a Necrosem, přičemž chybí jakýkoliv náznak existence Kreeganské brány. Težko říci, proč se takovéto odlišnosti objevili, ale můžeme jen spekulovat, že PC verze byla záměrně rozšířena, ale změny už nebyly před vydáním hry dodělány.