Kouzla a školy magie

Každé z kouzel v Crusaders of Might and Magic patří do jedné ze tří (resp. čtyř) škol magie. Je to magie ducha, živlů, světla (anebo temnoty). V principu je tento systém podobný tomu, který se později objevil v Might and Magic 9. Symboly každé z uvedených škol jsou shrnuty v následující tabulce.

magie živlů magie ducha magie světla/temnoty
magie živlů magie ducha magie světla/temnoty

Rozdíl v systému je hlavně v tom, že k sesílání kouzel neni třeba žádnou ze škol znát. Drake je tak velmi univerzální postavou, která dokáže sesílat jak posilovací kouzla, tak mistrovsky zvládat sílu kouzel živlů. Je to trochu v kontrastu s jeho povoláním křižáka, ale když přihlédneme k okolnostem, tak je ve skutečnosti jen čestným křižákem. Svým zaměřením je spíše podobný bojovému mágovi.

Každé z kouzel (vyjma kouzla Solidify) má tři úrovně dovednosti, které odpovídají stupňům základní, expert a mistr. Pokud postava přečte první kouzelnou knihu s daným kouzlem, naučí se kouzlo na základní úrovni. Jakmile najde druhou knihu, dostane se na expertní úroveň a teprve pomocí třetí knihy se dostane na mistrovskou úroveň. Jakmile jednu z knih vynechá, už se nebude moci nikdy stát mistrem apod. Potíž je právě v tom, že kouzelné knihy jsou ke každému kouzlu ve hře opravdu jen 3 a špatně se hledají, proto je v následujících tabulkách přehledu kouzel i informace, kde a kdy danou knihu nalézt.

Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Torch Light Torch Light magie živlů základní 0 Kouzlo vytvoří malý světelný radius okolo postavy. Hlavní postava s tímto kouzlem začíná.
expert 0 Světelný radius okolo postavy je větší, světlo vydrží déle. Kouzlo dostanete před prvním vstupem do katakomb poté, co vám Celestie zadá quest donést Roh rozdrcení a dá vám ho zaneprázdněná alchymistka v domku na rozcestí ke katakombám.
mistr 0 Světelný rádius je největší. Kouzlo objevíte v coranthijských dolech hned na začátku na esovitém můstku poté, co je vám zadán quest osvobodit prince Daina.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Fire Ball Fireball magie živlů základní 5 Výsledkem je ohnivá koule, která zasahuje nejbližší okolí svého dopadu. Je třeba dobře mířit. Kouzlo objevíte v katakombách v jeskyni se obřadními sloupy před podzemním městem (vznáší se mezi sloupy) při prvém průchodu katakombami do Duskwoodu.
expert 10 Kouzlo je podobné základní verzi, koule však umí cíl zamířit i při nepřesném míření. Dalo by se říci, že si cíl sama vyhledává. Kouzlo naleznete v coranthijských dolech poté, co je vám zadán quest osvobodit prince Daina. Nachází se na plošině nad lávou v dolní části dolů.
mistr 15 Ohnivá koule má stejné vlastnosti jako na expertní úrovni, výsledkem kouzlení jsou však hned tři ohnivé koule. Osamělý cíl je zasažen všemi třemi, při kouzlení na skupinu se koule mohou rozdělit. Radius zásahu se tak významně zvyšuje a toto kouzlo se řadí mezi velmi účinná plošná kouzla. Naleznete ho ve Východním strongholdu na kamenném můstku vedle guildy země poté, co budete mít Roh Zborcení.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Snap Freeze Snap Freeze magie živlů základní 10 Toto kouzlo umí krátkodobě zmrazit cíl (10 s) a mělo by mu při tom způsobovat i menší zranění chladem (ve skutečnosti to spíše vypadá, že tento bonus kouzlu chybí). Pokud se do blízkosti zmražené nestvůry dostanou nějaké další, tak budou také zmraženy. Kouzelnou knihu naleznete po porážce temného mága před hospodou v Cador Sul poté, co budete mít dokončený quest s Celestií (přinesete ji ukázat Roh Zborcení).
expert 20 V principu schodné s předchozí verzí, jen oblast zásahu je o něco větší. Naleznete jej hned při první návštěvě na povrchu v ledovcích, je ukryté kousek od místa, kde jsou na cestě v zemi dva sloupky s lebkami.
mistr 30 V principu opět schodné s předchozí verzí, oblast zásahu opět o něco větší. Naleznete jej po porážce nemrtvého mága na cestě před východem z vnitřku ledovce poté, co budete mít kouzlo Solidify (quest se vzducholodí v ledovcích).
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Heroism Heroism magie ducha základní 10 Mírně zvyšuje poškození při útoku zbraněmi. Naleznete jej při první návštěvě Duskwoodu po porážce jednoho z dasherů poblíž vesnice dasherů. Je o něco tužší než ostatní dasheři a stojí hned u první chýše vpravo po příchodu z první části Duskwoodu.
expert 15 Poškození je ještě vyšší a spolu s ním se zvyšuje i rychlost postavy. Kouzlo vydrží o něco déle. Knihu opět naleznete po porážce jednoho z dasherů při cestě do první části Duskwoodu poté, co budete mít Roh Zborcení.
mistr 30 Kouzlo je na mistrovské úrovni opravdu velmi dobré. Výrazně zvyšuje poškození a rychlost a přitom vydrží dostatečně dlouho. Větší skupinky nepřátel s ním nejsou problém, boj je s ním opravdu rychlý. Naleznete jej uvnitř ledovce ihned poté, co zachráníte kapitána Ursana a předtím, než v Duskwoodu obdržíte quest získat kouzlo Solidify! Musíte se po záchraně kapitána Ursana vrátit zpět dovnitř ledovce a knihu naleznete hned na jednom z výklenků, po kterých jste šplhali na první ledový oblouk.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Holy Wrath Holy Wrath magie světla/temnoty základní 10 Kouzlo působí na nemrtvé a působí plošně. V základní verzi neni tolik silné a ve hře se k němu dostanete poměrně později. Kniha se nachází uvnitř ledovce na výčnělku č. 1 a najdete ji zde předtím než zachráníte kapitána Ursana.
expert 20 Je silnější variantou a naleznete jej ve Východním strongholdu až poté, co sem přijdete použít Roh Zborcení (při cestě z dasherské vesnice po záchraně dasherů). Nachází se pod schody vedle guildy země.
mistr 30 Ještě silnější varianta. Na této úrovni s ním dokážete silnější nemrtvé zabít i na jediné vyvolání. Knihu s kouzlem najdete uvnitř Východního strongholdu poté, co použijete Roh Zborcení. Nachází se za sudy na zídce mezi dveřmi v sále, kde slyšíte plameny.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Lightning Lightning magie živlů základní 10 Vystřelí jeden paprsek blesku na jediného protivníka. Knihu s kouzlem naleznete v coranthijských dolech před tím, než se setkáte s trpasličí radou a je vám zadán quest zachránit prince Daina. Je schovaná ve vagónu v dolní části dolu.
expert 30 Blesk zasáhne dva cíle. Naleznete jej v katakombách u východu do Cador Sul poté, co se budete vracet s Rohem Zborcení. Je to dobré kouzlo, ale je moc náročné na manu.
mistr 45 Zasáhne tři cíle. Knihu s kouzlem naleznete na začátku Východního strongholdu. Je dobře ukryté. Na místě, kde se ve městě nachází černý rytíř se dá vyjít nahoru na plošinu a odtud na zídku nad ní. Musíte přeskočit na druhou stranu, přejít po dřevěném mostíku a vlevo u obvodové zdi se nachází kniha. Najdete ji zde po návratu z dasherské vesnice po záchraně dasherů.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Slow Slow magie živlů základní 10 Po dobu 30 s zpomalí jednoho vybraného protivníka. Knihu naleznete na baru v hospodě v Cador Sul poté, co budete mít Roh Zborcení, ale ještě předtím, než to oznámíte Celestii.
expert 20 Kouzlo zpomalí několik protivníků v nejbližším okolí kolem hrdiny. Kniha je k nalezení uvnitř ledovce předtím, než zachráníte kapitána Ursana. Nachází se na výčnělku č. 2.
mistr 40 Zpomalí všechny protivníky v dohledu, ale trvá již jen 20 s. Kniha je v Coranthii za hospodou, poté co sem budete směřovat se zprávou od kapitána Ursana princi Dainovi.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Soul Drink Soul Drink magie světla/temnoty základní 15 Způsobí poškození zasaženému cíly a přenese na vás část jeho hitpointů. Pozor, pokud ho zakouzlíte na nemrtvé, bude efekt "opačný" a budete zraňováni. Kupodivu na elementály použít jde. Knihu najdete v první části Duskwoodu při cestě za trpasličím žezlem. Má ho u sebe obr s Morning starem, který stojí vedle stromu u mýtiny.
expert 35 Způsobuje vyšší poranění a transfer hitpointů je rychlejší. Knihu najdete na cestě kousek od brány Západního strongholdu poté, co budete mít Roh rozdrcení a před tím, než navštívíte Celestii.
mistr 50 Lepší varianta předchozí verze, bohužel se k této úrovni dostanete až ve chvíli, kdy budete potkávat vesměs samé nemrtvé. Má ho u sebe stínový kostlivec, kterého naleznete uvnitř ledovce směrem od vzducholodi do vnitřní jeskyně poté, co budete mít kouzlo Solidify (tedy splněný quest se vzducholodí).
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Spectral Ally Spectral Ally magie ducha základní 10 Vyvolá ducha křižáka, který bude bojovat po vašem boku. Současně lze vyvolat jen jednoho. Kniha se nachází v Citadele na stolku v jídelně, jakmile Celestii ukážete Roh Zborcení.
expert 20 Vyvolaný duch je silnější. Kniha se nachází v katakombách v sloupové místnosti hned napravo pod stolem. Naleznete ji zde poté, co od alchymistky obdržíte talismam Pravdivého vidění (quest na nalezení expedice kapitána Ursana v ledovcích).
mistr 40 Vyvolaný duch je ještě silnější. Knihu má u sebe černý rytíř na cestě z Duskwoodu do Východního strongholdu a najdete ho zde poté, co přijdete z ledovců přes dasherskou vesnici.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Stone Skin Stone Skin magie živlů základní 10 Kouzlo krátkodobě zvyšuje odolnost proti tupým úderům, sekům a elementárním útokům (tedy vyjma černé a světlé magie) na 50%. Knihu naleznete v katakombách při první návštěvě (po zadání questu s Rohem Zborcení). Nachází se v truhle na dřevěném výstupku v jeskyni se zavěšenými mosty. Musíte na konci přejít přes jeden z mostů na druhou stranu.
expert 25 Zvyšuje předchozí odolnosti na 75% a vydrží déle. Kniha leží na lavici před trpasličí radou v Coranthii, předtím než radu poprvé navštívíte (nesmíte si předtím s radou promluvit).
mistr 40 Zvyšuje předchozí odolnosti na 100% Postava se stává takměř nezranitelnou (vyjma světlé a temné magie).Kniha se nachází v Coranthii u modrého zlomu ve zdi na cestě k trpasličí radě. Je zde k nalezení poté, co sem přijdete se zprávou od kapitána Ursana princi Dainovi.
Vyobrazení Název kouzla Škola magie Úroveň Požadované množství many Popis
 
Solidify Solidify magie ducha základní 1 Kouzlo zhmotní Deceviery ovladájící postavy. Jediné použití tohoto kouzla je v naskriptovaných událostech. Knihu naleznete ve vzducholodi uvnitř ledovce poté, co od dashera v Duskwoodu obdržíte Runu.
expert ??? nelze dosáhnout
mistr ??? nelze dosáhnout

 

Výtah z datového souboru hry (léto 2008)

Následující informace jsou výtahem informací o kouzlech z datového souboru hry. O jejich existenci jsem věděl už velmi dlouho, ale ne všechny obsažené informace jsou dostatečně srozumitelné a proto jsem se je zdráhal po celou tu dobu uveřejnit. Společně s předělávkou seznamu herních předmětů jsem se však rozhodl většinu z nich důkladně prověřit a pokusit se o jejich srozumitelnou interpretaci. V následujících 11 tabulkách jsou tak uvedeny veškeré dostupné parametry všech kouzel včetně jejich efektů. Ne vše, co je v nich uvedeno lze vyčíst ze souboru, takže vše co je v v závorkách a v poznámkách jsou komentáře vzniklé na základě skutečného pozorování efektů daných kouzel. Místy skutečnost s datovým souborem příliš nesouhlasí (jako např. u kouzla Snap Freeze), ale nemám tušení, proč tomu tak je. U kouzla Torch Light se pak liší skutečná spotřeba many (stojí jen 1 many).

Torch Light
Level kouzla Stojí many Efekt
1 0 osvětlí poloměr 15 stop po dobu 80 s
2 0 osvětlí poloměr 30 stop po dobu 120 s
3 0 osvětlí poloměr 50 stop po dobu 180 s
Fireball
Level kouzla Stojí many Efekt
1 5 zasáhne vše v okruhu 10 stop a způsobí zranění za 10 hitpointů (vystřelí jednu náhodnou ohnivou kouli)
2 10 zasáhne vše v okruhu 20 stop a způsobí zranění za 12 hitpointů (vystřelí jednu ohnivou kouli, která se v daném okruhu dokáže sama zaměřit na cíl)
3 15 zasáhne vše v okruhu 25 stop a způsobí zranění za 12 hitpointů (vystřelí celkem 3 ohnivé koule, které se v daném okruhu dokáží sami zaměřit na cíl/cíle)
Snap Freeze
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 zmrazí cíl na 10 sekund (pokud se do blízkosti zasažené oblasti připlete další nestvůra, je taky zmražena)
2 20 zmrazí cíl na 10 sekund (pokud se do blízkosti zasažené oblasti připlete další nestvůra, je taky zmražena - o něco širší oblast zásahu)
3 30 zmrazí cíl na 10 sekund (pokud se do blízkosti zasažené oblasti připlete další nestvůra, je taky zmražena - ještě širší oblast zásahu)
Poznámka: pokud je nestvůra jakkoliv rezistentní proti magii vody, tak se délka zmražení zkracuje (i na méně než polovinu původní doby). Datový soubor sice uvádí, že s rostoucí úrovni kouzla by mělo zmražení trvat déle (10/20/30 s), ale skutečnost je taková, že doba je stále stejná. Vzhledem k existenci kolonky pro zranění předpokládám, že vyšší úrovně měly jen poskytovat větší zranění (to však nakonec nebylo do hry implementováno).
Heroism
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 kouzlo trvá 25 s a zvyšuje poškození 1,5 krát a rychlost 1,1 krát
2 15 kouzlo trvá 35 s a zvyšuje poškození 2,0 krát a rychlost 1,2 krát
3 30 kouzlo trvá 45 s a zvyšuje poškození 3,0 krát a rychlost 1,5 krát
Holy Wrath
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 kouzlo působí poškození 40 hitpointů všemu v okruhu 20 stop
2 20 kouzlo působí poškození 60 hitpointů všemu v okruhu 30 stop
3 30 kouzlo působí poškození 100 hitpointů všemu v okruhu 40 stop
Lightning
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 blesk zraňuje za 25 hitpointů (zasáhne jen jednu nestvůru)
2 30 blesk zraňuje za 50 hitpointů (funguje jako slabší řetězový blesk - dokáže zasáhnout dva náhodné cíle poblíž sebe)
3 45 blesk zraňuje za 75 hitpointů (funguje jako řetězový blesk - dokáže zasáhnout tři náhodné cíle poblíž sebe)
Slow
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 kouzlo zpomalí jednu zacílenou nestvůry na 30% původní rychlosti po dobu 30 s
2 20 kouzlo zpomalí všechny nestvůry v blízkém okruhu kolem sesilatele na 30% původní rychlosti po dobu 30 s
3 40 kouzlo zpomalí všechny nestvůry v dohledu na 30% původní rychlosti, ale trvá již jen 20 s
Soul Drink
Level kouzla Stojí many Efekt
1 15 kouzlo způsobuje poškození 15 hitpointů, které transportuje sesilateli (vyléčí sesilateli 15 hitpointů)
2 35 kouzlo způsobuje poškození 25 hitpointů, které transportuje sesilateli (vyléčí sesilateli 25 hitpointů)
3 50 kouzlo způsobuje poškození 45 hitpointů, které transportuje sesilateli (vyléčí sesilateli 45 hitpointů)
Poznámka: podobně jako je tomu u lektvarů, tak i tady se ve skutečnosti jedná o minimální počet hitpointů, které se vyléčí (opět existuje rozsah +1, tedy např. pro první úroveň je to ve skutečnosti 15-16 hitpointů).
Spectral Ally
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 přivolá ducha obyčejného bojovníka, který bude "žít" po dobu 20 sekund nebo dokud ho nezabijí
2 20 přivolá ducha lepšího bojovníka, který bude "žít" po dobu 30 sekund nebo dokud ho nezabijí
3 40 přivolá ducha křižáka, který bude "žít" po dobu 40 sekund nebo dokud ho nezabijí
Stoneskin
Level kouzla Stojí many Efekt
1 10 kouzlo trvá 20 s a hodnota resistencí (slash, bash a elementární resistence) vzroste na 50%
2 25 kouzlo trvá 30 s a hodnota resistencí (slash, bash a elementární resistence) vzroste na 75%
3 40 kouzlo trvá 40 s a hodnota resistencí (slash, bash a elementární resistence) vzroste na 100%
Solidify
Level kouzla Stojí many Efekt
1 1 zhmotní všechny decievery v dosahu
2 - této úrovně nelze dosáhnout
3 - této úrovně nelze dosáhnout